De inhoud is geladen.

Veiligheid

Veiligheid is belangrijk in een wijk. Voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van mensen is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk criminaliteit en overlast is. Maar ook dat je mag zijn wie je bent, ongeacht ras, gender, religie, afkomst of geaardheid.

De gemeente Maassluis vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij de veiligheid van hun woon- en leefomgeving. Inwoners zijn de belangrijkste ervaringsdeskundigen als het gaat over de veiligheid in hun wijk. Via 'Bij ons in de wijk' werken gemeente en wijkbewoners samen aan de veiligheid. Bewonersparticipatie en bewonersinitiatief staan hierbij centraal.