Wat is het?

Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? Wellicht dat de gemeente een bedrijfsterrein uitgeeft. Bij gebruik van het bedrijfsterrein, of dit nu een bestaand of een uit te geven terrein betreft, u bent gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. U kunt alleen uw bedrijf vestigen op de locatie indien u aan deze voorwaarden voldoet.

Wat moet ik doen?

  • Neem contact op met de gemeente.
  • Geef aan wat u van plan bent met het pand of het terrein.
  • Soms wil de gemeente een bedrijfsplan van u ontvangen.

Heeft u gevonden wat u zocht?