Actueel

Lees het nieuws en de informatie over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Maassluis op www.maassluis.nl/coronavirus.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is sinds 1 december 2020 de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 van kracht. Onderdeel van deze wet die voorlopig 3 maanden geldt, is de mondkapjesplicht in openbare ruimtes.

lees meer

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 17 maart 2021. Om alles in goede banen te leiden, zijn heel wat mensen nodig voor de stembureaus in Maassluis. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau via verkiezingen@maassluis.nl.

lees meer

De Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 is per 1 december 2020 in werking getreden. Deze wet vervangt de noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Nu de noodverordening niet langer noodzakelijk is, is de noodverordening die sinds 18 november van kracht was, ingetrokken per 1 december 2020.

lees meer

Maatschappelijk betrokken sociale ondernemers in de regio Waterweg-Noord kunnen het keurmerk 'partner in sociaal ondernemen’ ontvangen. Dit keurmerk komt voort uit het Sociaal Werkpact MVS en wordt verstrekt aan werkgevers die zich op basis van criteria onderscheiden door sociaal ondernemerschap.

lees meer

Er worden meer betaalbare woningen gebouwd in Wilgenrijk. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de gemeente Maassluis en projectontwikkelaar Thunnissen. Daarmee is een einde gekomen aan het conflict dat was ontstaan over het aantal te bouwen betaalbare koopwoningen in Wilgenrijk.

lees meer

Bent u benieuwd naar de resultaten van de enquête over duurzaamheid die in de zomer van 2020 is gehouden? U kunt deze inzien op deze website via www.maassluis.nl/duurzaam.

lees meer

De gemeente wil graag weten hoe Maassluizers denken over de manier waarop binnen de gemeente besluiten worden genomen en worden uitgevoerd. Is voor iedereen duidelijk hoe dat gaat en vindt iedereen dat dit op een goede manier gebeurt?

lees meer
Meer nieuws

Evenementen