De burgemeester en de wethouders vormen tezamen het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is voorzitter van het college.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur en voert de beslissingen van de raad uit. Het college bestuurt en de raad controleert. De burgemeester en elk van de wethouders zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken op een aantal terreinen. Die terreinen (portefeuilles) zijn bij de collegeleden aangegeven.

Na de verkiezingen van maart 2022 is een coalitie gevormd door CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang. Daarop is het college van burgemeester en wethouders samengesteld. Alle partijen leveren een wethouder.

College van B en W 2023
Van links naar rechts: gemeentesecretaris Patrick Verstoep, wethouder Sjef Evers, burgemeester Gregor Rensen, wethouder Denise Mulder-Solleveld, wethouder Corine Bronsveld-Snoep en wethouder Sjoerd Kuiper.

Het coalitieakkoord vormt de basis van het college van burgemeester en wethouders.

Klik hier voor spreekuren van de burgemeester en wethouders.

Heeft u gevonden wat u zocht?