De burgemeester en de wethouders vormen tezamen het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is voorzitter van het college.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur en voert de beslissingen van de raad uit. Het college bestuurt en de raad controleert. De burgemeester en elk van de wethouders zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken op een aantal terreinen. Die terreinen (portefeuilles) zijn  bij de collegeleden aangegeven.

Na de verkiezingen van maart 2018 is een coalitie gevormd door de CDA, VVD, PvdA en D66. Daarop is het college van burgemeester en wethouders samengesteld. CDA levert 2 wethouders en VVD en PvdA ieder één.

Het coalitieakkoord 'Samen Maassluis, investeren in een duurzame toekomst' vormt de basis van het college van burgemeester en wethouders.

Heeft u gevonden wat u zocht?