De inhoud is geladen.

Leefbaarheid

Leefbaarheid is belangrijk in een wijk. Bij de leefbaarheid gaat het erom dat een omgeving aantrekkelijk is om er in te wonen of werken. De gemeente Maassluis vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij de leefbaarheid van hun woon- en leefomgeving.

Inwoners zijn de belangrijkste ervaringsdeskundigen als het gaat over de leefbaarheid in hun wijk. Via 'Bij ons in de wijk' werken gemeente en wijkbewoners samen aan de leefbaarheid. Bewonersparticipatie en bewonersinitiatief staan hierbij centraal. Bewoners leveren een bijdrage aan het verbeteren van het leefklimaat in de wijken, niet alleen door mee te praten maar juist door initiatieven die de samenhang en leefbaarheid in de wijk verbeteren.