Als burgers hebben we vaak meer met ambtenaren dan met bestuurders te maken. In de ambtelijke organisatie van de gemeente Maassluis werken ongeveer 300 medewerkers. Zij ondersteunen het gemeentebestuur bij de voorbereiding en de uitvoering van besluiten.

De medewerkers van de gemeente Maassluis zijn niet alleen op het stadhuis te vinden, maar ook aan de Heldringstraat (Stadsbedrijf) en de Haydnlaan (wijkteam VraagRaak).

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en de medewerkers. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

De ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad is in handen van de griffier, die overigens binnen de ambtelijke organisatie niet onder de gemeentesecretaris/algemeen directeur valt.

Heeft u gevonden wat u zocht?