Wilt u een plaats op de markt innemen, dan heeft u een marktvergunning nodig. Dit geldt voor een dag- of weekmarkt en een tijdelijke markt, zoals een kerstmarkt.

In de gemeente Maassluis worden twee weekmarkten gehouden:

  • op vrijdagen op het parkeerterrein aan de Marelstraat, van 8.30 tot 16.30 uur,
  • op dinsdagen op het parkeerterrein bij het winkelcentrum Koningshoek, van 8.30 tot 16.30 uur.

Voorwaarden

Omdat markthandel onder de ambulante handel valt, heeft u geen diploma’s nodig voor de verkoop van goederen op een markt. De meeste ondernemers moeten zich inschrijven bij het product- en/of bedrijfschap van de branche. Wilt u op een vaste markt staan, dan heeft u altijd een marktvergunning van de gemeente nodig voor een standplaats op de markt.

Vaste plaats of meeloper

De wachttijd voor een vaste plaats verschilt per markt en per branche. De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe aan meelopers. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen die niet bezet zijn in verband met ziekte, vakantie et cetera. De gemeente verleent direct de vergunning waarmee u zich kunt laten inschrijven als meeloper.

Voor vaste plaatsen en meelopers geldt verder het volgende:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Meestal moet u een vestigingsvergunning hebben.
  • U staat geregistreerd bij het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD).

Kosten

Aanvragen van een marktvergunning kost 28,90 euro

Aanvragen

Een marktvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt.

Heeft u een vraag? Neem contact op via vergunningen@maassluis.nl of bel naar 14 010. Wij helpen u graag.

Meer informatie

Marktcommissie

De marktcommissie komt drie keer per jaar bijeen om de stand van zaken te bespreken op de dinsdag- en de vrijdagmarkt. De marktcommissie heeft tot taak burgemeester en wethouders te adviseren over aangelegenheden betreffende de weekmarkten in de gemeente Maassluis. Voorts tracht zij een juiste wijze van functioneren van de weekmarkten te bevorderen.

Heeft u gevonden wat u zocht?