Onderwijs en Jeugd

De jongeren in onze stad verdienen goed onderwijs, kinderopvang en een eerlijke kans.
Samen met de schoolbesturen, kinderopvang werken we aan het behoud van een goed onderwijsaanbod, het wegwerken van achterstanden en zorgen we ervoor dat leerlingen niet uitvallen, maar aan boord blijven.

Met subsidies stimuleren wij activiteiten die daaraan bijdragen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Subsidieloket. Of maak anders een afspraak met onze medewerkers onderwijs: telefoonnummer 14 010.

Wat te doen bij crisis

De crisisdienst van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is bereikbaar via telefoonnummer 010-2330000 of via de website www.jbrr.nl. U kunt in geval van (medische) nood ook contact opnemen met uw huisarts, de centrale huisartsenpost via 010 249 3939 of 112.