Onderwijs en Jeugd

De jeugd is de basis van onze samenleving.

Ongeveer een derde van de inwoners van de gemeente Maassluis zijn jongeren tussen 0 en 23 jaar. Jongeren vertegenwoordigen de toekomst van onze gemeente. Voor de duurzaamheid en veiligheid van onze gemeente is het van groot belang om te zorgen dat de kinderen opgroeien tot volwaardige burgers.

De gemeente wil daarom een veilig en geborgen leef-, woon- en speelklimaat bieden zodat jeugdigen de mogelijkheden krijgen om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen.

De gemeente werkt samen met schoolbesturen en instellingen om een goed onderwijsaanbod te behouden, achterstanden weg te werken, zorg voor leerlingen te verbeteren en uitval te bestrijden.

De gemeente subsidieert activiteiten die een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen die zij voor haar inwoners heeft gesteld. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Subsidieloket.

Wat te doen bij crisis

De crisisdienst van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is bereikbaar via telefoonnummer 010-2330000 of via de website www.jbrr.nl. U kunt in geval van (medische) nood ook contact opnemen met uw huisarts, de centrale huisartsenpost via 010 249 3939 of 112.