Een belangrijke opgave voor de gemeente is dat Maassluis een veilige stad blijft waar iedereen zich op elk tijdstip van de dag en op elke plek in de stad veilig kan voelen. Ongeacht leeftijd, geloof, geslacht seksuele geaardheid of etniciteit.

*

Veiligheid vraagt om een integrale, daadkrachtige en programmatische aanpak. Deze aanpak ligt in Maassluis vast in een beleidskader integraal veiligheidsbeleid. Dit beleidskader stelt de gemeente eenmaal per 4 jaar vast. Ieder jaar schrijft de gemeente vervolgens een uitvoeringsprogramma. In de Maassluise aanpak van veiligheidsproblemen zijn de volgende prioriteiten vastgesteld.:

  1. De aanpak van ondermijning
  2. Aanpak criminaliteit 
  3. Aanpak van Overlast en veiligheid in de buurt
  4. Aanpak risicovolle en kwetsbare inwoners
  5. Aanpak polarisatie
  6. Fysieke veiligheid

Een van de middelen om een 'schoon, heel en veilig' Maassluis te bereiken is een goede naleving van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) . In de APV staat de regelgeving die in onze gemeente geldt. Dit zijn de leef- en gedragsregels, waar iedereen in Maassluis zich aan dient te houden.

Heeft u gevonden wat u zocht?