Bestuur en organisatie

Politiek en bestuur nemen in iedere gemeente een prominente plaats in. Hier worden immers de besluiten genomen die direct gevolgen hebben voor de gemeente zelf. Het gemeentebestuur besluit over veel zaken die u aangaan. Het gemeentebestuur bestaat uit de burgemeester, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en worden daarbij ondersteund door de ambtelijke organisatie.

Bestuur

Het bestuur van de gemeente Maassluis bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college.

De gemeenteraadsverkiezingen bepalen de samenstelling van de gemeenteraad. Na de verkiezingen onderhandelen de politieke partijen over een programma en wordt bepaald welke partijen dit programma gaan uitvoeren. Deze partijen leveren de wethouders voor het college.

Volksvertegenwoordiging

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking in het gemeentebestuur. De raad van Maassluis bestaat uit 23 raadsleden, verdeeld over 9 politieke partijen (fracties).

Dagelijks bestuur

Het college zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en de wethouders.

Ondersteuning

De raad en het college van burgemeester en wethouders hebben elk hun eigen taken. De raad wordt daarbij ondersteund door de griffie met aan het hoofd de raadgriffier, het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie.