Wat is het?

De kans dat er bij u in de buurt een grote ramp of crisis uitbreekt, is gelukkig erg klein. Mocht er wel direct gevaar zijn door een ramp of noodsituatie, dan wordt u gewaarschuwd door de sirene.

 • Als u een mobiele telefoon hebt, krijgt u automatisch een signaal van NL-Alert.
 • Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet de radio of tv aan op RTV Rijnmond.
 • Via de website en sociale mediakanalen van Rijnmondveilig.nl blijft u op de hoogte van de ramp of het incident.

Is er een noodsituatie in de gemeente?

Bij een noodsituatie in de gemeente (bijvoorbeeld een gaslek of stroomuitval in uw wijk), houdt de gemeente u op de hoogte via www.maassluis.nl én via de sociale mediakanalen van de gemeente.

Meer informatie

 • Meer informatie over wat u moet doen tijdens een noodsituatie vindt u op de checklist van Rijnmond Veilig.
 • Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes om 12.00 uur getest. Er is geen sirenetest op (religieuze en nationale) feestdagen.

Wat moet ik doen?

 • Ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen.
 • Sluit alle deuren en ramen. Schakel ook eventuele ventilatiesystemen uit.
 • Laat mensen die bij u aanbellen schuilen.
 • Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken.
 • Luister naar de rampenzender. Op deze zender krijgt u informatie en instructies van de overheid. Bij een ramp in uw buurt is dit de regionale omroep op radio of tv. Bij een nationale ramp is dit Nederland 1 of Radio 1.
 • Kijk op Crisis.nl. Tijdens een noodsituatie vindt u hier alle informatie over de ramp.

Als u uw huis en omgeving moet verlaten

 • Sluit gas, water en licht af.
 • Neem alleen de hoognodige zaken mee.
 • Sluit uw woning af en controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.
 • Blijf bij een grote brand laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Lukt dit niet? Ga dan voor een raam staan waar de brandweer u kan zien.

Vervoer

 • Neem zoveel mogelijk anderen mee.
 • Luister naar de verkeersinformatie via de radio.
 • Volg de route die de politie aangeeft.
 • Ga naar het opvangcentrum of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied.
 • Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren is er speciaal vervoer tijdens een ramp of crisis. De instellingen (verzorgings- of bejaardentehuizen en/of scholen) waar deze mensen op dat moment zijn, zorgen hiervoor.

Wat moet ik niet doen als de sirene gaat?

 • Gaat de sirene, bel dan nooit met het nationale alarmnummer 112. Bel ook niet met de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. De telefooncentrales kunnen dan overbelast raken. Dat heeft ernstige gevolgen voor het op gang komen van hulp.
 • Haal uw kinderen niet uit school. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de school.

Hoe bereid ik mij voor op een eventuele noodsituatie?

Extra informatie

De overheid informeert u via NL-alert over een noodsituatie in uw directe omgeving. U krijgt dan een bericht op uw mobiele telefoon. In dit bericht staat wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. NL-Alert is een extra alarmmiddel.

Veiligheid in de regio Rijnmond 

In de regio waarin Maassluis ligt, is veel verkeer van mensen en goederen, productie, opslag en transport van allerlei (gevaarlijke) stoffen. Daarbij zijn ongevallen of zelfs rampen nooit helemaal te voorkomen. Maar er kan wel voor worden gezorgd dat zo'n calamiteit zo goed mogelijk wordt bestreden. Dat doet Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), waar Maassluis onderdeel van is. De VRR werkt met een crisisplan. Dat beschrijft de hele aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, en de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden binnen de regio. Zo werken brandweer, geneeskundige zorg, politie en gemeente goed samen als er een ramp gebeurt.
Meer weten hoe de veiligheid is geregeld? Bekijk het regionaal crisisplan op de website van de VRR.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?