Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel

Tijdens incidenten is het vaak lastig om in de wirwar van media (televisie, internet, sociale media) betrouwbare informatie te vinden. Op rijnmondveilig.nl(externe link) van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vindt u betrouwbare informatie over risico's, incidenten en rampen in de regio Rotterdam-Rijnmond. De Veiligheidsregio gebruikt een mix van websites, NL-Alert, Twitter en Facebook om de bevolking en de media te informeren en/of te alarmeren bij rampen en incidenten.
Radio Rijnmond(externe link) is de regionale calamiteitenzender.

Wat is het?

De kans dat er bij u in de buurt een grote ramp of crisis uitbreekt, is gelukkig erg klein. Mocht er wel direct gevaar zijn door een ramp of noodsituatie, dan wordt u gewaarschuwd door de sirene. Als u NL-Alert(externe link) op uw mobiel hebt ingesteld, krijgt u ook hiervan een signaal. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale zender.

Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes om 12.00 uur getest.

De regio waarin Maassluis ligt - Rotterdam-Rijnmond - is een gebied met verschillende soorten risico's: intensief verkeer van mensen en goederen, productie, opslag en transport van allerlei gevaarlijke stoffen. Daarbij zijn ongevallen of zelfs rampen nooit helemaal te voorkomen, hoe goed alles ook wordt voorbereid. Maar er kan wel voor worden gezorgd dat zo'n calamiteit zo goed mogelijk wordt bestreden.

Conform artikel 16 van de wet Veiligheidsregio’s moet de VRR ook een Regionaal Crisisplan ontwikkelen. Hierin staat beschreven hoe door regionale samenwerking uitvoering wordt gegeven aan crisisbeheersing op maat. De centrale vragen zijn: ‘wie doet wat’ en ‘wie stuurt wat aan binnen het bestuurlijke en operationele netwerk van crisisbeheersing.

Het crisisplan beschrijft de hele aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, met een beschrijving van afgesproken bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en afspraken over randvoorwaarden als opstart en opschaling, leiding en informatievoorziening. De twintig gemeentelijke crisisbeheersingsplannen zijn regionaal samengevoegd.
De gemeentelijke deelplannen komen terug in de discipline bevolkingszorg. De regionale processen van brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en politie worden beschreven in de disciplines brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg. Aan het plan is een aparte discipline water- en scheepvaartzorg toegevoegd.

Wat moet ik doen?

Ga direct naar binnen

Hoort u de sirene, ga dan zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen. Bijvoorbeeld een bedrijf, kantoor, winkel of huis. Dat geldt voor iedereen, dus ook als u buiten aan het werk bent, of aan het winkelen of onderweg in de auto. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven. Op school wordt hun door leerkrachten verteld wat er gedaan moet worden.

Geef mensen die bij u aanbellen de gelegenheid om te schuilen. Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken.

Sluit ramen en deuren

Sluit onmiddellijk alle deuren en ramen. Stel ook eventuele ventilatiesystemen buiten werking. Dit is in de meeste gevallen het veiligst. 

Zet de radio aan

Zet Radio Rijnmond direct aan. Informatie en nadere instructies bij rampen en zware ongevallen krijgt u via Radio Rijnmond (102,9 MHz via de kabel of 93,4 MHz FM via de ether) 

Niet bellen

Ga in geen geval bellen met het nationale alarmnummer 112 of met de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. De telefooncentrales en mobiele netwerken kunnen dan overbelast raken, wat ernstige gevolgen heeft voor het op gang komen van de hulpverlening.

Geluidswagen

Als het gevaar een beperkt gebied bedreigt, kan het ook zijn dat u via een geluidswagen wordt gewaarschuwd. Ook dan geldt: ga direct naar binnen, sluit deuren en ramen en luister naar Radio Rijnmond (102,9 MHz via de kabel of 93,4 MHz FM via de ether). Volg de aanwijzingen van de geluidswagen altijd stipt op. Heeft u het niet goed verstaan, ga dan niet de straat op, maar wacht thuis tot de geluidswagen weer terugkomt.

Evacuatie

Via Radio Rijnmond of via een rondrijdende geluidswagen of van aanwezige autoriteit hoort u of u de omgeving moet verlaten. In dat geval moet u het volgende doen.- Sluit gas, licht en water af.- Neem alleen de hoognodige zaken mee.- Sluit uw woning af.- Controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.

U krijgt ook te horen welk vervoermiddel u kunt gebruiken. Dat kan uw eigen vervoermiddel zijn, maar het is ook mogelijk dat de situatie dat niet toelaat. In dat geval wordt er voor vervangend vervoer gezorgd.

Mag u met eigen vervoer, dan gelden de volgende regels:- Neem zo veel mogelijk anderen mee.- Luister naar de verkeersinformatie via de radio.- Volg de route die de politie aangeeft.- Ga naar het opvangcentrum dat via Radio Rijnmond bekendgemaakt wordt of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied.  Moet u met openbaar vervoer, dan hoort u op welke manier u vervoerd wordt en waar de opstapplaatsen zijn. Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren wordt speciaal vervoer geregeld.

Maandelijkse test sirene

Elke eerste maandag van de maand rond 12.00 uur is er een proefalarm. Er wordt geen sirenetest uitgevoerd op (religieuze en nationale) feestdagen en indien 4 mei (dodenherdenking) op een maandag valt.

Een algemeen misverstand is dat u de sirenes in gebouwen moet horen. Met het huidige sirenestelsel is het zo dat u in principe alleen de sirenes buiten hoort en vervolgens naar binnen gaat en daar de maatregelen neemt die hierboven staan beschreven. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen die binnen is in beginsel ook veilig is. Indien dit niet het geval is zal dit zo spoedig mogelijk via Radio Rijnmond of op een andere wijze worden meegedeeld.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.rijnmondveilig.nl(externe link).

Extra informatie

De overheid informeert u via NL-alert over een noodsituatie in uw directe omgeving. U krijgt dan een bericht op uw mobiele telefoon(externe link). In dit bericht staat wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. NL-Alert is een extra alarmmiddel.

Heeft u gevonden wat u zocht?