Het team Handhaving en Toezicht is een onderdeel van het team Veiligheid, Handhaving en Vergunningen van de gemeente Maassluis. De medewerkers van Handhaving en Toezicht zijn toezichthouders, maar ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) die bekeuringen mogen uitdelen. Zij treden op tegen allerlei vormen van overlast, vernieling en vervuiling van de stad: afval op straat, hondenpoep, fietsen op de stoep, hangjongeren en andere ergernissen van Maassluizers.

Contact

Voor informatie, diensten en meldingen kunt u bellen naar telefoonnummer 14010. U kunt uw melding voor handhaving ook digitaal doen: Melding openbare ruimte.

Voor geluidsoverlast of overlast van jongeren in de buurt kunt u contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de politie 0900-8844.

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Veel medewerkers van Handhaving en Toezicht hebben een training gevolgd waardoor hun bevoegdheden als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zijn uitgebreid. Toezichthouders, mogen mensen die regels overtreden of die zich asociaal gedragen nu aanhouden en bekeuren. Tijdens de training hebben de boa’s en toezichthouders geleerd welke zaken strafbaar zijn en hoe ze om kunnen gaan met agressief en gewelddadig gedrag van overtreders.

Fietswrakkenacties

In samenwerking met Maasdelta, politie en Stadsbedrijf worden regelmatig fietswrakkenacties gehouden. 

Fietsen die rijtechnisch niet in voldoende staat van onderhoud of verwaarloosd zijn, mogen niet worden achtergelaten op een openbare plaats in Maassluis (artikel 5:12 van de APV). Daarom hangen medewerkers van Handhaving en Toezicht aan kapotte fietsen, bijvoorbeeld zonder of met kapot voor- of achterwiel, met twee lege banden of zonder zadel, een label dat aangeeft dat de eigenaar de fiets moet verwijderen.

Fietsen die na de op het label genoemde termijn worden door medewerkers van Stadsbedrijf verwijderd.

Schoon, heel en veilig

De gemeente Maassluis houdt regelmatig fietswrakkenacties om overlast en onveiligheid door lang geparkeerde ondeugdelijke fietsen te voorkomen. Zo blijft de stad schoon, heel en veilig en blijft er in de stallingen voldoende plek voor fietsen die wel worden gebruikt.