Stroomopwaarts ondersteunt ondernemers, die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. Want elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode.

Bijvoorbeeld door ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat u zelfs moet stoppen met uw bedrijf. U kunt dan een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of de Ioaz (Wet inkomensvoorziening en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Dit zijn landelijke bijstandswetten.

RBZ

Stroomopwaarts werkt hierbij samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam. RBZ voert voor ons het Bbz en de Ioaz uit. U kunt bij RBZ terecht voor advies, begeleiding en financiële hulp. Denk aan een tijdelijk aanvullend inkomen voor uw levensonderhoud, administratieve ondersteuning, persoonlijke coaching of een rentedragende lening. Verder ondersteunt RBZ ondernemers, die schulden opgebouwd hebben en graag willen doorstarten.

Vragen?

Ga voor informatie over de regelingen en trajecten naar de website van RBZ: www.rotterdam.nl/rbz. U kunt ook bellen met 010-4339600 of 14 010 (vraag naar Rotterdam, en vervolgens naar Regionaal Bureau Zelfstandigen).

Veelgestelde vragen en antwoorden voor ondernemers en zzp'ers

Actuele informatie voor ondernemers en zzp'ers is ook te vinden op de website van het RBZ in Rotterdam. Maar voor de regeling Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) moeten ondernemers en zzp'ers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zich dus wenden tot Stroomopwaarts. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen en antwoorden voor werkgevers en ondernemers en over de financiële maatregelen voor ondernemers en zelfstandigen.

Kan ik als ondernemer uitstel krijgen van lokale lasten?

Ja, de gemeente de volgende mogelijkheden:

  • Bedrijven kunnen de betaling van de belasting spreiden door de gemeente te machtigen om de belasting in maximaal 10 maandelijkse termijnen te incasseren. Het betalen van de termijnen start vanaf het moment van de aanvraag.
  • Bedrijven die de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen, kunnen een betalingsregeling treffen of uitstel van betaling aanvragen. Uitstel van betaling wordt verstrekt tot 1 oktober 2020. Wie uitstel van betaling wil, kan het digitale formulier invullen bij het product Belastingen, betalingsregeling.. Rond 1 oktober 2020 bekijkt het college van B en W of de uitstelregeling wordt verlengd.

Als u een verzoek tot uitstel van betaling of kwijtschelding indient, kan de gemeente u per telefoon of e-mail om meer informatie vragen.

Waar kan ik terecht als ondernemer of zzp'er in financiële nood?

Maassluise ondernemers in financiële nood door de coronamaatregelen kunnen terecht bij Stroomopwaarts. Zij kunnen versneld een tijdelijke bijstandsuitkering aanvragen. Kijk op www.stroomopwaarts.nl/tozo voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier.

Waar kan ik een aanvraag doen voor de Tozo-regeling of hierover meer informatie krijgen?

Zelfstandig ondernemers (ook zzp'ers) uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus acute financiële problemen hebben, kunnen de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen. Kijk op www.stroomopwaarts.nl/tozo voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier. Zie ook www.stroomopwaarts.nl/corona.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?