De inhoud is geladen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en wordt rechtstreeks door de inwoners van Maassluis gekozen.

De huidige Maassluise gemeenteraad werd 30 maart 2022 geïnstalleerd voor een periode van vier jaar en telt 23 leden. Dit aantal is afhankelijk van het aantal inwoners van de stad. Elke politieke partij die zitting heeft in de gemeenteraad mag zich laten ondersteunen door maximaal 2 steunraadsleden. Zij kunnen deelnemen aan commissievergaderingen en zo het werk voor de gemeenteraad voorbereiden; ze hebben echter geen stem in de gemeenteraad.

Eén van de taken van de raad is het op hoofdlijnen vaststellen van het gemeentelijke beleid en een andere taak van de raad is toezien op de uitvoering van het gewenste beleid door het college van burgemeester en wethouders.