Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland ligt in het hart van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Naast de gemeente Midden-Delfland behoren ook de recreatie-, natuur- en landschapsgebieden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Westland, Delft, Rotterdam, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp erbij.

Deze gemeenten maken deel uit van de Landschapstafel, samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord Delflands Groen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en de Midden-Delflandvereniging.

Recreëren in de natuur is populair. Ook onder de 2,3 miljoen inwoners van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag die dit Bijzonder Provinciaal Landschap om de hoek kunnen bezoeken. De gemeenten die met hun agrarische-, recreatie- en natuurgebieden deel uitmaken van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland proberen te zorgen dat al die natuur tussen de steden nog waardevoller en toegankelijker wordt voor al deze inwoners.

 De komende jaren werken de gemeenten en de betrokken gebiedsorganisaties gezamenlijk aan de volgende thema's:

 • Bekendheid & recreatie
  Een rondje fietsen, wandelen, hardlopen, skaten, paard rijden of varen in het groen... Hoeveel inwoners van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn op de hoogte van al die mogelijkheden van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland? En aan de andere kant, hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat het niet té druk wordt?
 • Ruimtelijke kwaliteit
  Mensen zoeken niet alleen rust en ruimte. Ze willen ook recreëren in een landschap met kwaliteit. Met vergezichten, natuur en rust. Een landschap zoals het weidse, oeroude polderlandschap van Midden-Delfland.
 • Duurzame landbouw
  De melkveehouderij zorgt dat het polderlandschap onderhouden wordt. Midden-Delfland is de bakermat van de duurzame landbouw: de meeste boeren zijn óf kringloopboer, óf ze boeren biologisch of natuurinclusief. Een duurzaam verdienmodel is nodig om te overleven in deze drukke omgeving.
 • Biodiversiteit
  De biodiversiteit van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland wordt vooral bepaald door de weidevogels en het kruidenrijk grasland. De grutto en de wilde bij zijn belangrijke iconen. Maar ook het maaibeheer van bermen biedt nog meer kansen voor flora en fauna.
 • Water & klimaat
  Het vasthouden van water is nodig om in te kunnen spelen op de toenemende droogte en bodemdaling én om de uitstoot van broeikasgassen vanuit de veenbodems te verminderen. Anderzijds moet wateroverlast voorkomen zien te worden.

Download