Cookiewetgeving

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die automatisch op de apparatuur, zoals de computer, iPad, smartphone van de gebruiker worden opgeslagen bij het bezoeken van een website.

Alle pagina’s van deze website maken gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om onder andere statistieken van het bezoekgedrag van de website te maken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen en meest bezochte pagina’s. Cookies zijn ook nodig om tijdelijk te onthouden wie ingelogd is als een product (zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort) of dienst via DigiD wordt afgenomen. Deze zogenaamde sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari) afsluit. De statistische gegevens van het bezoekgedrag van de website zijn anoniem en de gemeente Maassluis slaat via cookies geen persoonlijke gegevens op. Met een permanente cookie worden bezoekers herkend bij een nieuw bezoek op onze website. Deze cookies kunt u zelf verwijderen op uw computer.

  Telecommunicatiewet en Algemene gegevensverordening (AVG)

  Cookies ten behoeve van het goed functioneren van de website en het algemeen analyseren van het bezoek op die site, zoals deze website doet, is wettelijk toegestaan op grond van de Telecommunicatiewet.

  Het grondiger volgen en analyseren van het gedrag van websitebezoekers en het delen van deze informatie met andere partijen mag op grond van de Telecommunicatiewet alleen nadat de gebruiker is geïnformeerd en met toestemming. De toestemming moet volledig vrij gegeven kunnen worden. Op deze verwerking van persoonsgegevens en dit toestemmingsvereiste is de Algemene verordening gegevensverwerking van toepassing.
  Voor meer informatie wordt verwezen naar de websites van de Autoriteit persoonsgegevens en de Autoriteit consument & markt.

   Beheer van cookies

   Eigen instellingen wijzigen Cookies zijn bedoeld om het internetgebruik gemakkelijker te maken. Daarom gaat de gemeente Maassluis er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies. Mocht u dit wel hebben, dan kunt u het opslaan van cookies in uw browser zelf uitschakelen. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de browserinstellingen zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

   Let wel, cookies zijn vaak technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer u kiest voor het weigeren van (functionele) cookies, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor uw bezoek aan de website. Zo werkt de digitale dienstverlening via DigiD niet meer als u cookies weigert.

   Via onderstaande links krijgt u uitleg over het beheer van cookies met de meest gebruikte browsers.