Afbeelding van nieuwbouwwoningen

Burgemeesterswijk

Deze wijk, voorheen met zo’n 1.300 flatwoningen, aan de westkant van Maassluis ondergaat een grondige opknapbeurt. Er zijn kleinere wijkjes/hofjes gekomen met gevarieerde nieuwbouw (zowel grondgebonden woningen als appartementen) en er zijn bestaande woningen gerenoveerd.

Centraal in deze wijk is het Vrijheidspark aangelegd, met speeltoestellen en bankjes, zodat jong en oud hier fijn kan ontspannen.

Loofmeesters 5

In 2020 zijn de 28 woningen opgeleverd in Loofmeesters 5 aan de Burgemeester Schwartzlaan en Burgemeester Overvoordelaan.  
  
 

De Dijk - bedrijventerrein

Bedrijvenlocatie De Dijk, gelegen tussen de Vlaardingsedijk en de Waterweg is getransformeerd in een ruim en parkachtig bedrijventerrein. 
Ruim uitzicht over de Nieuwe Waterweg maken deze plek tot een unieke locatie in de randstad!

In totaal was er 6 hectare bouwgrond beschikbaar (uitgeefbare kavels vanaf 1.000 m2).
Door het afsluiten van meerdere koopovereenkomsten en een aantal reserveringsovereenkomsten is er nog een zeer beperkte keuze met betrekking tot de invulling van deze kavels.

Momenteel is er veel bedrijvigheid op De Dijk, er wordt flink doorgebouwd. De Dijk is bijna vol!

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan (zie ruimtelijkeplannen.nl(externe link)) is op 16 juli 2019 door de gemeenteraad vastgesteld, gevolgd door een partiële herziening die is vastgesteld op 28 april 2020.

Informatie

Op de website over de De Dijk is meer informatie te vinden. Ook heeft bedrijventerrein De Dijk een eigen bedrijfsprofiel op LinkedIn, dat u kunt volgen: http://ow.ly/mO6uA(externe link).

De Kade

Tussen het spoor en de Nieuwe Waterweg, ter hoogte van station Maassluis, wordt een nieuwe wijk ontwikkeld, De Kade.

Het bestemmingsplan staat de bouw van 550, maximaal 600 woningen, toe en biedt ruimte voor ongeveer 125 arbeidsplaatsen (werken aan huis, lichte bedrijvigheid en voorzieningen). Het plan gaat uit van een centrale ontsluitingsweg genaamd de 'Taanschuurkade' met daaraan 6 lussen aan het groen, die binnen de kaders met verschillende woningtypen ingevuld kunnen worden. Aan de noordoostzijde van het plan is de mogelijkheid voor een hoogbouwaccent.

Beeldkwaliteitsplan

De gemeenteraad heeft op 14 maart 2017 ingestemd met het Beeldkwaliteitsplan (BKP) van Dok Architecten.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 20 februari 2018 het bestemmingsplan voor De Kade vastgesteld.

Verkeersontsluiting

Op 4 september 2018 zijn aan de gemeenteraad de resultaten toegelicht van een studie naar de manier van ontsluiten van het verkeer van en naar de nieuwbouw aan De Kade. Hierin zijn 4 varianten opgenomen. Op 22 januari 2019 heeft er tijdens de raadsvergadering een raadsconsultatie plaatsgevonden over de verkeersontsluiting. Hier is brede steun uitgesproken voor het nader uitwerken van een nieuwe spoorwegovergang vanaf de Deltaweg.

Planning

De bouw van fase 1 is inmiddels gestart. Op 9 september 2021 is woongebied De Kade 'officieel' geopend en zijn de eerste woningen opgeleverd aan de bewoners. 
De komende jaren worden de deelplannen voor de volgende fases ontwikkeld.

Meer informatie

De Vlootschouwer (voormalige Albeda-locatie)

Op de locatie tussen de Westlandseweg en de Maasdijk was tot een aantal jaar geleden het Albeda College gehuisvest. Het schoolgebouw is gesloopt toen het Albeda College in 2013 verhuisde naar een nieuwbouwlocatie in hetzelfde gebied. Het terrein waar de oude school stond, ligt al een aantal jaren braak. Maasdelta gaat op deze locatie een woongebouw met 70 huurappartementen voor senioren realiseren.
Lees meer op De Vlootschouwer (voormalige Albeda-locatie)

Dijkpolder-Wilgenrijk

De Dijkpolder, woongebied Wilgenrijk, wordt een landelijke, ruim opgezette wijk met een dorps karakter. Het Masterplan Dijkpolder voorziet in de gefaseerde bouw van circa 1.750 woningen in uiteenlopende prijsklassen en voor alle doelgroepen. Van ruim landelijk wonen aan het water tot rustig wonen in andere delen van de wijk.

Het Masterplan respecteert ook de tradities van de Dijkpolder. Dit betekent dat wilgen, water, groen en kleinschaligheid te zijner tijd de dorps-landelijke sfeer zullen bepalen. Wilgenrijk ontwikkelt de Dijkpolder is fases. Dit gebeurt met deelplannen.

Meer informatie

Meer informatie over de deelplannen en het actuele huizenaanbod is te vinden op www.wilgenrijk.nl(externe link).

Het Balkon

Nieuwbouwlocatie Het Balkon van Maassluis wordt ontwikkeld door de OCB (OntwikkelingsCombinatie Balkon: BPD en Maasdelta) in samenwerking met de gemeente. Door de unieke ligging aan de Nieuwe Waterweg is Het Balkon een ideale plek om te wonen en te verblijven.

In de wijk worden in vier fasen zo'n duizend woningen gebouwd. Een gevarieerd aanbod aan huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen met zowel hoog- als laagbouw maakt de wijk aantrekkelijk voor een breed publiek. De wijk beschikt ook over de nodige sport- en speelvoorzieningen voor jong en oud. Ook zijn er een tandartsenpraktijk en een brede school op Het Balkon gevestigd.
De ontwikkelingspartijen werken aan de afronding van de laatste fasen (4D en 4E), diverse appartementen en de laatste (5e) toren. Ook wordt gewerkt aan de actualisatie van het inrichtingsplan; zo komt er aan het eind van Het Balkon onder meer een verbinding voor voetgangers, fietsers en minder validen (langzaam verkeer) vanaf de Nieuwe Waterweg naar Santplaet en andersom.
Meer informatie over de woningen vindt u op de website van de ontwikkelaar(externe link).

Stationsverbinding

De gemeente Maassluis werkt aan een verbinding voor langzaam verkeer tussen Het Balkon, natuurspeelplaats Avonturis, het fietspad langs de Nieuwe Waterweg, metrostation Maassluis-West en winkelcentrum Koningshoek. Voor fietsers en voetgangers ontstaat zo een snelle en aantrekkelijke verbinding. Het grootste deel van de verbinding is al klaar. Zodra de bouwontwikkelingen op Het Balkon klaar zijn, zal de verbinding in z'n geheel worden afgemaakt. De verwachting is dat dit rond 2024/2025 zal gebeuren. Bij Werk in uitvoering leest u meer hieronder. Ook zijn daar een impressie en het schetsontwerp te bekijken/downloaden.

Nieuwsbrieven aan bewoners

Nieuwsbrief januari 2020 - Het Balkon van Maassluis 
Informatiebulletin Het Balkon oktober 2018
Informatiebulletin Het Balkon mei 2018
Informatiebulletin Het Balkon december 2017
Bewonersbrief Het Balkon juni 2017
Nieuwsbulletin Het Balkon nr. 16 december 2016

Zie ook

De Rederij (locatie Noorddijk-Geerkade)

De projectlocatie is een talud tussen de Noorddijk en de Geerkade. De locatie was in het verleden bebouwd met woningen, horeca en bedrijfsgebouwen. In de Tweede Wereldoorlog en door reguliere sloop is de bebouwing verdwenen. Om de gaten in de bebouwing van de oude binnenstad te herstellen, is er gekozen voor een herontwikkeling deze locatie.

Lees meer op De Rederij (locatie Noorddijk-Geerkade)

Sluispolder-West

Sinds het besluit van de gemeenteraad in 2014 is hard gewerkt aan de herstructurering van de Sluispolder-West. In deelplan 1 en 2 is goed te zien dat het de bedoeling is de wijk te verbeteren tot een veelzijdig woongebied met voornamelijk eengezinswoningen, met voor- en achtertuinen en veel groen. Zo krijgt de wijk het karakter van een "tuindorp"; de appartementen en voorzieningen omsluiten aan de randen de wijk.

Op 7 mei 2019 heeft er een informatiemarkt in De Vliet plaatsgevonden. Tijdens deze informatiemarkt werd een korte animatiefilm(externe link) getoond. Waan u even in deze toekomstige wijk en bekijk de nieuwe woningen en het openbaar gebied.

Meer informatie over Sluispolder-West kunt u lezen op de website Sluispolder-West(externe link). Hier kunt u ook de, reeds door Maasdelta verstuurde nieuwsbrieven(externe link) vinden.

Spechtstraat, herontwikkeling

Aan de Spechtstraat/IJsvogelstraat/Merellaan, op de plek van het voormalige schoolgebouw, komen nieuwe woningen. Samen met omwonenden en andere belangstellenden maakt de gemeente een plan voor het gebied. Lees meer.

Sportzaal Sportlaan

De gemeente Maassluis gaat een nieuwe sportzaal bouwen aan de Sportlaan(externe link). Met de bouw komt de gemeente tegemoet aan de toenemende vraag naar ruimte voor binnensportactiviteiten. Daarnaast biedt de zaal straks onderdak aan de leerlingen van het Reviuslyceum voor hun gymlessen. Een andere vaste gebruiker wordt basketbalvereniging Green Eagles die de zaal aan de Haydnlaan verruilt voor deze nieuwe accommodatie.

Lees meer op Sportzaal Sportlaan

Vlietlocatie

De gebiedsontwikkeling van de Vlietlocatie is onderdeel van de vernieuwing van Sluispolder-West en omgeving.

In 2014 heeft de gemeenteraad met het richtinggevend Kader Sluispolder-West/Vlietlocatie het startsein gegeven voor dit project.

De projectontwikkelaar die middels een selectieprocedure is geselecteerd en verdere uitwerking aan het plan geeft in samenwerking met de gemeente en Maasdelta is ABB ontwikkeling. Op de site van ABB (Puur!)(externe link) ontwikkeling vindt u meer informatie over het project en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Wijziging bestemmingsplan

Eind 2020 is de gemeente gestart met het wijzigen van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan-traject zijn er formele mogelijkheden om te reageren.

Verplaatsen weekmarkt

Voorafgaand aan het project Vlietlocatie heeft de gemeenteraad besloten de weekmarkt te verplaatsen van het terrein aan de Boogertstraat naar het plein aan de Marelstraat.

Voor vragen over het huidige wooncomplex De Vliet kunt u contact opnemen met Maasdelta via telefoonnummer 0181 - 603703.

Heeft u gevonden wat u zocht?