De gemeente Maassluis voert regelmatig werkzaamheden uit om de infrastructuur in de stad te verbeteren. Het zijn vooral aanpassingen aan wegen om deze veiliger en klaar voor de toekomst te maken. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van verhoogde oversteekplaatsen en het asfalteren van fietspaden.

Hieronder vindt u meer informatie over huidige projecten.

Projecten ingedeeld in wijken, zie tekstversie onder de afbeelding.

1. Taanschuurpolder

Rioolvervanging (gefaseerd) en beperkte herinrichting, Taanschuurpolder

De riolering in het deel van de Taanschuurpolder tussen de Fenacoliuslaan, de Johan Evertsenlaan en Laan 1940-1945 was in 2016 voor een groot deel in matige en slechte staat en aan vervanging toe. Lees meer: Rioolvervanging (gefaseerd) en beperkte herinrichting, Taanschuurpolder

2. Dijkpolder

3. Sluispolder

Klimaatvriendelijke inrichting openbare ruimte aan de Van Embdenstraat

Door klimaatverandering worden buien steeds heviger. Het bestaande gemengde rioolstelsel kan tijdens deze hevige regenbuien de hoeveelheid regenwater niet aan. De gemeente wil daarom samen met de bewoners een plan ontwikkelen om het regenwater los te koppelen van het riool. Hierdoor wordt het gemengd riool ontlast. Daarnaast wil de gemeente Maassluis bij herinrichtingen meer rekening houden met klimaatverandering. Want naast hevige regenbuien hebben we ook te maken met hele droge periode. We willen dus zoveel mogelijk regenwater de grond in laten lopen om de grondwaterstand op peil te houden.

Planning

  • Bewonersbijeenkomst met bewoners Van Embdenstraat 8 november 2023.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met projectleider Jeremy van den Bergh, 010-5931842jeremyb@maassluis.nl of assistent projectleider Richard van Rossum, 010-5931963, r.van.rossum@maassluis.nl.

Lees meer op: Klimaatvriendelijke inrichting openbare ruimte aan de Van Embdenstraat.

4. Kapelpolder

Fiets/wandelverbinding Het Balkon/metrostation Maassluis West

De gemeente Maassluis werkt aan een verbinding voor langzaam verkeer tussen aan de ene kant woonwijk Het Balkon, natuurspeelplaats Avonturis en het fietspad langs de Waterweg en aan de andere kant metrostation Maassluis-West en winkelcentrum Koningshoek. Voor fietsers en voetgangers ontstaat zo een snelle en aantrekkelijke verbinding. Hierboven staat een impressie van het ontwerp en hieronder kunt u het schetsontwerp downloaden. Het ontwerp wordt voorzien van een kunsttoepassing.

Keuze kunstaankleding

Op 12 december 2018 vond een bewonersavond plaats waarbij de gemeente informatie gegeven heeft over de stationsverbinding. Tijdens deze avond konden de genodigden een keuze maken uit de vier kunstvarianten voor deze verkeersverbinding.

Variant B 'Regt van de Jagt' had uit de stempeilingen overduidelijk de voorkeur. Bij deze kunstvariant verwijzen de beelden op de koppen van het entreebalkon naar de verschillende dieren waar de strijd om de jacht vroeger over werd gevoerd (vink, zwaan, konijn, vissen). De gemeente neemt de voorkeur van de wijk mee in de verdere ontwikkelingen van de stationsverbinding. De verschillende varianten zijn hieronder te downloaden.

Vastgesteld ontwerp met aankleding kunst

Op 7 mei 2019 heeft het college van B en W het ontwerp inclusief de aankleding met kunst vastgesteld. Dit besluit betekent dat het ontwerp gerealiseerd kan worden en dat variant B 'Regt van de Jagt' (de voorkeursvariant van de wijk) gerealiseerd wordt. Lees meer: Kunstaankleding stationsverbinding

Fasering

Vanwege de aanwezigheid en noodzaak van de bouwweg van Het Balkon wordt de verbinding in fasen gerealiseerd.

Uitvoering

Fase 2: Naar verwachting 2024/2025, zodra de nieuwbouwwijk Het Balkon gereed is en de bouwweg weggehaald is.

Oplevering

Fase 1: De stationsverbinding is opengesteld voor gebruik. De feestelijke opening was 3 juni 2021.
Fase 2: Naar verwachting 2024/2025.

Status

Fase 1 is afgerond.

Contact

Bij vragen over het project kunt u zich wenden tot projectleider J.R. van den Bergh, 010-5931842 of j.r.van.den.bergh@maassluis.nl.

Meer informatie

Document download informatie:

  • Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende PDF-lezers, zoals Adobe Reader.

Haven, herstel kademuur en herinrichting openbare ruimte

Een deel van de kade aan de Haven is aan vervanging toe. De gemeente werkt aan het herstel van de kademuur. Het gaat om ca. 60 meter kademuur vanaf de Wateringse Sluis tot aan de Zure Visschsteeg. Het uiterlijk van de kademuur blijft gelijk en het gebied er omheen krijgt een historische uitstraling zoals de oude binnenstad heeft. Lees meer: Haven, herstel kademuur en herinrichting openbare ruimte

Heeft u gevonden wat u zocht?