De gemeente Maassluis voert regelmatig werkzaamheden uit om de infrastructuur in de stad te verbeteren. Het zijn vooral aanpassingen aan wegen om deze veiliger en klaar voor de toekomst te maken. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van verhoogde oversteekplaatsen en het asfalteren van fietspaden.

Hieronder vindt u meer informatie over huidige projecten.

Projecten ingedeeld in wijken, zie tekstversie onder de afbeelding.

Maassluis

Aanleg verhoogde oversteekplaatsen

De gemeente werkt verder aan het verbeteren en veiliger maken van oversteekplaatsen in de stad. Er komen verhoogde oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers aan de Industrieweg bij de Mozartlaan en verderop aan de Mozartlaan bij de Haydnlaan. Aan de Dr. Albert Schweitzerdreef bij appartementencomplex Driemeet, bij station Steendijkpolder, aan de Lichtboei in Het Balkon, aan de Industrieweg bij de Maasweg en op het Havenplein zijn de verhoogde oversteekplaatsen al aangelegd. Lees meer: Aanleg verhoogde oversteekplaatsen.

1. Taanschuurpolder

Rioolvervanging (gefaseerd) en beperkte herinrichting, Taanschuurpolder

De riolering in het deel van de Taanschuurpolder tussen de Fenacoliuslaan, de Johan Evertsenlaan en Laan 1940-1945 was in 2016 voor een groot deel in matige en slechte staat en aan vervanging toe. Lees meer: Rioolvervanging (gefaseerd) en beperkte herinrichting, Taanschuurpolder

Herinrichting Prinses Julianalaan

De Prinses Julianalaan is de verbinding van Maassluis met het buitengebied en Vlaardingen. Daarnaast is het een ontsluiting van bedrijventerrein De Dijk en woonwijk De Kade. Ook ontsluit de Prinses Julianalaan de achterliggende Oranjewijk. De drukke 50 km/uur-weg is gevaarlijk voor fietsers die op de rijbaan rijden. Lees meer: Herinrichting Prinses Julianalaan

Zitplateau Wateringse Sluis

Het college van burgemeester en wethouders heeft 5 juli het definitieve ontwerp van het Podium op de Wateringse Sluis vastgesteld. Dit verhoogde zitplateau – het Podium - gaat uitzicht bieden op de Haven(kolk) en de Groote Kerk. De aanleg wordt gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden van het Hoogheemraadschap van Delfland die inmiddels al zijn gestart. Naar verwachting is het Podium in het vierde kwartaal van dit jaar klaar. Lees meer: Wateringse Sluis krijgt verhoogd plateau met zitplekken en uitzicht | Gemeente Maassluis

2. Dijkpolder

Geluidshinder A20

De gemeente is na het raadsbesluit van 7 april 2020 gestart met de voorbereidingen voor en de bouw van de geluidsschermen bij de A20. Lees meer: Geluidshinder A20

Bouwrijp maken Vlootschouwer

Op de locatie tussen de Westlandseweg en de Maasdijk was tot een aantal jaar geleden het Albeda College gehuisvest. Het schoolgebouw is gesloopt toen het Albeda College in 2013 verhuisde naar een nieuwbouwlocatie in hetzelfde gebied. Het terrein waar de oude school stond, ligt al een aantal jaren braak. Maasdelta gaat op deze locatie een woongebouw met 70 duurzame huurappartementen voor senioren realiseren. Lees meer: De Vlootschouwer (voormalige Albeda-locatie) | Gemeente Maassluis

3. Sluispolder

Rioolvernieuwing binnenstad

In de binnenstad wordt in 2021 het riool vervangen. Het gaat om het gebied tussen de straten Noordvliet, P.C. Hooftlaan en Lange Boonestraat. Lees meer: Rioolvernieuwing binnenstad | Gemeente Maassluis

Sluispolder-West, inrichting openbare ruimte (stand van zaken deelplannen)

Deelplannen 1 en 3

De inrichting van de openbare ruimte van deelplan 1, het gebied omsloten door de Rhijnvis Feithstraat, G.A. Brederolaan, Guido Gazellestraat en Mgr. W.M. Bekkerslaan is intussen vrijwel gereed. Het laatste deel, het definitief bestraten van de Rhijnvis Feithstraat, gebeurt met de inrichting van de openbare ruimte rondom deelplan 3, de nieuwbouw aan de P.C. Hooftlaan/G.A. Brederolaan. De oplevering van deze nieuwbouw vindt eind december 2020/begin januari 2021 plaats. Gerelateerd daaraan zal ook de inrichting van de openbare ruimte rondom die periode plaatsvinden.

Deelplan 2

Van deelplan 2 moet alleen nog het gebiedje begrensd door de Jan Luykenstraat, de Mgr. Bekkerslaan, de Bilderdijklaan en de Tollenstraat (fase 2D) worden ontwikkeld. In deze fase 2D wordt het appartementencomplex aan de Mgr. Bekkerslaan gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De voorbereidingen voor de sloop zijn op dit moment aan de gang. Na het gereed komen van de sloop, naar verwachting kwartaal 4, 2021 wordt de riolering in dit gebiedje aangepast. Mogelijk gebeurt dit laatste gelijktijdig met de op de sloop aansluitende nieuwbouw. De voorbereidingen voor de rioolaanpassing zijn ook al opgestart. Volgens de huidige planning wordt de nieuwbouw 2e helft 2022 / 1e helft 2023 opgeleverd en wordt ook in deze periode de openbare ruimte definitief ingericht. Meer informatie kunt u vinden op de website van Sluispolder-West(externe link).

Status

In voorbereiding/uitvoering.

Contact

De heer R.D. Pherai of de heer M. Schuitman van de afdeling Ruimtelijke Projecten via telefoonnummer 14 010.

Meer informatie

Document download informatie

4. Kapelpolder

Noordgeer-Heldringstraat, nieuwe kademuur

De kademuur Noordgeer-Heldringstraat is vanaf zandhandel Van Nieuwpoort tot aan de kop van de haven aan vervanging toe. Eerder was besloten de kademuur te herstellen, maar om technische redenen is besloten om de volledige kademuur te vervangen door een taludconstructie. Lees meer: Noordgeer-Heldringstraat, nieuwe kademuur

Fiets/wandelverbinding Het Balkon/metrostation Maassluis West

De gemeente Maassluis werkt aan een verbinding voor langzaam verkeer tussen aan de ene kant woonwijk Het Balkon, natuurspeelplaats Avonturis en het fietspad langs de Waterweg en aan de andere kant metrostation Maassluis-West en winkelcentrum Koningshoek. Voor fietsers en voetgangers ontstaat zo een snelle en aantrekkelijke verbinding. Hierboven staat een impressie van het ontwerp en hieronder kunt u het schetsontwerp downloaden. Het ontwerp wordt voorzien van een kunsttoepassing.

Keuze kunstaankleding

Op 12 december 2018 vond een bewonersavond plaats waarbij de gemeente informatie gegeven heeft over de stationsverbinding. Tijdens deze avond konden de genodigden een keuze maken uit de vier kunstvarianten voor deze verkeersverbinding.

Variant B 'Regt van de Jagt' had uit de stempeilingen overduidelijk de voorkeur. Bij deze kunstvariant verwijzen de beelden op de koppen van het entreebalkon naar de verschillende dieren waar de strijd om de jacht vroeger over werd gevoerd (vink, zwaan, konijn, vissen). De gemeente neemt de voorkeur van de wijk mee in de verdere ontwikkelingen van de stationsverbinding. De verschillende varianten zijn hieronder te downloaden.

Vastgesteld ontwerp met aankleding kunst

Op 7 mei 2019 heeft het college van B en W het ontwerp inclusief de aankleding met kunst vastgesteld. Dit besluit betekent dat het ontwerp gerealiseerd kan worden en dat variant B 'Regt van de Jagt' (de voorkeursvariant van de wijk) gerealiseerd wordt. Lees meer: Kunstaankleding stationsverbinding

Fasering

Vanwege de aanwezigheid en noodzaak van de bouwweg van Het Balkon wordt de verbinding in fasen gerealiseerd.

Uitvoering

Fase 2: Naar verwachting 2024/2025, zodra de nieuwbouwwijk Het Balkon gereed is en de bouwweg weggehaald is.

Oplevering

Fase 1: De stationsverbinding is opengesteld voor gebruik. De feestelijke opening was 3 juni 2021.
Fase 2: Naar verwachting 2024/2025.

Status

Fase 1 is afgerond.

Contact

Bij vragen over het project kunt u zich wenden tot projectleider J.R. van den Bergh, 010-5931842 of j.r.van.den.bergh@maassluis.nl.

Meer informatie

Document download informatie:

Haven, herstel kademuur en herinrichting openbare ruimte

Een deel van de kade aan de Haven is aan vervanging toe. De gemeente werkt aan het herstel van de kademuur. Het gaat om ca. 60 meter kademuur vanaf de Wateringse Sluis tot aan de Zure Visschsteeg. Het uiterlijk van de kademuur blijft gelijk en het gebied er omheen krijgt een historische uitstraling zoals de oude binnenstad heeft. Lees meer: Haven, herstel kademuur en herinrichting openbare ruimte

5. Burgemeesterswijk

Herinrichting Kwartellaan

De Kwartellaan is een belangrijke verbinding voor de bewoners van Maassluis-West. De Kwartellaan is in de afgelopen jaren meerdere keren om verschillende redenen opgebroken. Gezien de leeftijd en kwaliteit van het asfalt is ervoor gekozen om de Kwartellaan in 2021 een algehele opknapbeurt te geven. Lees meer: Herinrichting Kwartellaan

Aanleg riool voor hemelwaterafvoer Lijsterlaan-Uiverlaan

Nederland, dus ook Maassluis, heeft steeds vaker te maken met zware regenbuien. Dit kan leiden tot wateroverlast. Om dit zoveel mogelijk te beperken, liefst te voorkomen, past de gemeente het rioolstelsel voor het afvoeren van regenwater aan. In de Lijsterlaan en Uiverlaan wordt een buizenstelsel aangelegd voor het afvoeren van overtollig regenwater. Lees meer: Aanleg riool voor hemelwaterafvoer Lijsterlaan-Uiverlaan

6. Steendijkpolder

Heeft u gevonden wat u zocht?