Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet voegt alle wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water samen. Deze onderwerpen vormen samen de leefomgeving.

Inwoners en ondernemers krijgen zo meer duidelijkheid over de regels die gelden. Want die zijn nu te ingewikkeld. Ook komt er meer ruimte voor nieuwe ideeën en bijdragen van inwoners. En procedures gaan soepeler verlopen.

Bekijk een video over de omgevingswet (niet ondertiteld):

Eén digitaal loket

Met de komst van de Omgevingswet gaat alles straks via één digitaal loket. Bijvoorbeeld aanvragen voor vergunningen en het nagaan welke regels gelden voor een bepaald gebied.

Onderdelen van de Omgevingswet

Belangrijke onderdelen van de Omgevingswet zijn de omgevingsvergunningen, het omgevingsplan en de omgevingsvisie:

  • Voor vergunningen vanuit de Omgevingswet komen er meer algemene regels, waardoor u straks minder vaak een vergunning nodig heeft. Participatie speelt een belangrijke rol. Voor de beslissing op een aanvraag is straks één organisatie verantwoordelijk. Dit is meestal de gemeente. De procedure kost in de meeste gevallen minder tijd.
  • Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. In het omgevingsplan komen alle regels over de leefomgeving binnen het grondgebied van de gemeente. Daarmee wordt het omgevingsplan(externe link) uitgebreider dan het bestemmingsplan.
  • De gemeente start naar verwachting volgend jaar met het maken van de omgevingsvisie. Hierin komt te staan hoe de gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties denken over de toekomst van Maassluis. U hoort te zijner tijd hoe u hierover kunt meedenken en doen.
*

Bouwen of buurt verbeteren in Maassluis

Wilt u gaan bouwen in Maassluis? Of heeft u een idee of plan om uw buurt te verbeteren? Dan is het belangrijk om direct betrokkenen, zoals uw buren of anderen die met uw idee, plan of gebouw te maken krijgen, op de hoogte te stellen en te betrekken bij de uitwerking. Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet is dat per 1 januari 2022 in Maassluis verplicht als u een vergunning aanvraagt voor plannen die afwijken van het bestaande bestemmingsplan.

Kijk voor meer informatie op:

Meer informatie over Omgevingswet

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op de volgende websites: