De gemeente Maassluis gaat een nieuwe sportzaal bouwen aan de Sportlaan. Met de bouw komt de gemeente tegemoet aan de toenemende vraag naar ruimte voor binnensportactiviteiten. Daarnaast biedt de zaal straks onderdak aan de leerlingen van het Reviuslyceum voor hun gymlessen. Een andere vaste gebruiker wordt basketbalvereniging Green Eagles die de zaal aan de Haydnlaan verruilt voor deze nieuwe accommodatie.

De locatie van de nieuwe sportzaal is in overleg met omwonenden gekozen. Het ontwerp voor de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan is klaar. Ook de ruimte rondom de sportzaal maakt deel uit van het ontwerp. Buurtbewoners (de 'meedenkgroep') hebben meegedacht bij het ontwerpen van de sportzaal én de omgeving.

Participatie 

Omwonenden (de 'meedenkgroep') en de hoofdgebruikers van de sportzaal, Lentiz Reviuslyceum en Basketballvereniging Green Eagles, zijn nauw betrokken bij het maken van de ontwerpen. Thema's die in de meedenkgroep aan de orde komen en door omwonenden zijn aangedragen, zijn:

 • ontwerp van het gebouw
 • parkeren
 • doorstroming verkeer
 • invulling van het groen
 • (sociale) veiligheid

Omgevingsplan

Om te komen tot een omgevingsplan en de ontwerpen hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden. Het ging om:

 • een bodemonderzoek
 • een ecologische quickscanlink naar pdf bestand
 • een soortgericht onderzoek
 • verkeers- en parkeertellingen
 • een onderzoek naar de samenstelling van (het asfalt van) het parkeerterrein
 • een onderzoek naar de warmtevoorziening voor de sportzaal en
 • een archeologisch (boor)onderzoek

Ontwerptraject 

In juli 2020 zijn drie architectenbureaus gevraagd een ontwerpvisie voor de nieuwe sportzaal en openbare ruimte te presenteren en aan te geven hoe de bewoners bij het project betrokken kunnen worden. Theo Kupers Architecten uit Rotterdam is vervolgens uitgekozen om het ontwerp voor de sportzaal en de directe omgeving te maken. Het ontwerp van Theo Kupers Architecten sluit het beste aan op de wensen van de hoofdgebruikers (Lentiz Reviuslyceum en Basketballvereniging Green Eagles) en past goed in de omgeving. In september 2020 is Theo Kupers Architecten gestart met het ontwerptraject. Dit leidde tot een eerste visie en schetsen. Op 28 oktober 2021 is het definitieve ontwerp voor de sportzaal en het voorlopige ontwerp voor de buitenruimte gepresenteerd aan de meedenkgroep. De nieuwe sportzaal wordt een duurzaam gebouw, opgenomen in de groene omgeving en goed bereikbaar met de fiets. De reacties van bewoners zijn veelal meegenomen in de ontwerpen. Leden van de meedenkgroep gaven nog opmerkingen en stelden vragen over:

 • fietsparkeren en fietsveiligheid
 • extra parkeerplaatsen
 • verkeersstromen en parkeerregime
 • de afsluiting van de Jeroen Boschstraat
 • duurzaamheid
 • exploitatie van de sportkantine
 • maatregelen voor de roekenkolonie en
 • kleur van de verlichting op het fietspad (vanwege de dieren in het gebied)

Deze aandachtspunten worden betrokken bij de verdere uitwerking van de ontwerpen.

Ontwerpen sportzaal en buitenruimte

In de ontwerpen voor de sportzaal en de buitenruimte is veel aandacht voor duurzaamheid. De sportzaal wordt gebouwd met natuurlijke materialen en krijgt een hittebestendig dak en zonnepanelen. Om het gebruik van de fiets te stimuleren komt er een stalling bij de sportzaal en wordt een fietspad aangelegd. Tot slot is er in de buitenruimte veel aandacht voor groen, biodiversiteit en sociale veiligheid.

Bekijk de presentatie met de ontwerpen voor de sportzaal en de buitenruimtelink naar pdf bestand

Verkeer en parkeren

In coalitieakkoord 2018-2020 is de locatie Sportlaan aangewezen voor de bouw van de nieuwe sportzaal mits het parkeren en de verkeersontsluiting op een goede wijze geregeld kan worden. Omwonenden hebben aangegeven dat de parkeersituatie rond de sportvoorzieningen en voor de wijk zelf verbeterd moeten worden. In het voorlopig ontwerp is meer ruimte voor parkeren. In totaal zijn er 219 parkeerplaatsen (195 op het parkeerterrein en 24 aan de Sportlaan) ingetekend. De 23 parkeerplaatsen bij de Ridderhof zijn specifiek bedoeld voor bezoekers aan het restaurant.

Verder wordt de verkeerssituatie op de Sportlaan (ook voor hulpdiensten) verbeterd en behoort sluip- en parkeerverkeer in de Jeroen Boschstraat door een afsluiting tot de verleden tijd. Door deze aanpassingen wordt de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger.

Als de sportzaal gebouwd is, wordt met een volgend verkeersonderzoek gekeken of de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid voldoende is en blijft.

Planning 

Het college van B en W heeft de ontwerpen besproken en legt ze voor aan de gemeenteraad. De raad wordt dan ook gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de bouw van de sportzaal en de herinrichting van de openbare ruimte. Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen, start de procedure voor het omgevingsplan en worden de tekeningen voor de sportzaal en de inrichting van de buitenruimte verder uitgewerkt. In de loop van 2022 volgt de selectie van de aannemer. Afhankelijk van de voortgang in deze stappen, kan de bouw van de sportzaal naar verwachting eind 2022 van start.

Vervangen waterleiding

In opdracht van Evides wordt op en langs het parkeerterrein van de Sportlaan de waterleiding vervangen. Omdat het tracé van de waterleiding in de buurt van 4 bomen ligt, is het noodzakelijk dat deze bomen langs de Sportlaan wordt gekapt. Op onderstaande kaart staat aangegeven om welke bomen het gaat. De werkzaamheden worden in de week van 10 oktober uitgevoerd.

Raadsinformatiebrief

Nieuwsbrieven

Heeft u gevonden wat u zocht?