Samen maken wij Maassluis Rainproof. Wat je doet telt!

In Nederland (en dus ook in Maassluis) hebben wij steeds vaker te maken met extreme regenval. Om tijdens deze buien de wateroverlast te beperken en droge voeten te houden, worden verschillende maatregelen getroffen. Door deze maatregelen wordt Maassluis Rainproof (regenbestendig). Ook inwoners kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Logo Maassluis Rainproof, elke druppel telt

De stad als spons

In Nederland willen we van oudsher zo snel mogelijk regenwater afvoeren. Maar tijden zijn veranderd. Er valt nu in kortere tijd meer regen. Het riool kan dat soms gewoon niet meer aan. Dus zoeken we andere oplossingen. Het water langer vasthouden, zoals een spons water opneemt. En dan geleidelijk loslaten. Dat kan door singels en vijvers te verbreden, straten te verhogen en de stad te 'vergroenen', door meer planten, struiken en bomen in de stad te plaatsen. Bovendien willen we het schone hemelwater niet meer mengen met het vuile rioolwater van toilet, bad en keuken. Schoon hemelwater voeren we af via singels, vlieten en de haven. Veel goedkoper en duurzamer dan het met vuilwater naar de afvalwaterzuivering te leiden.

Wat doet de gemeente?

Rainproof maken van de wijk de Hoeker

In Nederland (en dus ook in Maassluis) hebben wij steeds vaker te maken met extreme regenval. Om tijdens deze buien de wateroverlast te verminderen en droge voeten te houden is het nodig om de openbare ruimte anders in te richten. Deze maatregelen gaan ervoor zorgen dat regenwater beter afgevoerd. In opdracht van de gemeente Maassluis start Verboon Maasland in juli 2023 met het vervolg van de werkzaamheden in de wijk de Hoeker.  

Wat is er al gedaan? 

In de afgelopen jaren zijn er verschillende werkzaamheden uitgevoerd in de omgeving van de wijk  verschillende werkzaamheden uitgevoerd zoals het aanbrengen van afvoergoten (lijngoten) en het verlagen van de groenstrook langs de Haydnlaan.

Wat gaat er van de zomer gebeuren?

  • het aanbrengen van afvoergoten (lijngoten) op bepaalde plekken in de wijk
  • de aanleg van afvoergoten en een wadi (water, afvoer, drainage en infiltratie)
  • het samenvoegen van de speeltuinen

Meer informatie over de wijk de Hoeker

Wat kunnen inwoners doen?

Kort en bondig kunnen inwoners het volgende doen: stenen uit de tuin en planten er in. Groene tuinen en daken helpen om regenbuien op te vangen. Bovendien zorgt een groene omgeving voor verkoeling tijdens hete zomerse dagen. Ook op het balkon of veranda. En, niet onbelangrijk, een groene omgeving is een fijne omgeving. 

Lees meer over de rainproof-maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen. Samen maken we Maassluis Rainproof. Wat je doet telt!

Vergroenen van de tuin

Tegel eruit, groen erin. Minder tegels in de tuin heeft veel voordelen. Het weghalen van tegels schept meer ruimte voor beplanting en het groen houdt de tuin koeler op hete zomerse dagen. Het weghalen van tegels biedt meer ruimte aan planten en dieren. Daarnaast kan het regenwater in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Zo hebben planten langer water in droge zomers. Als het regenwater op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct de grond in en hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast op straat bij heftige regenbuien te voorkomen.

Vergroenen van de tuin hoeft niet veel te kosten. Bijvoorbeeld enkele euro's per m2 gras/bloemzaad of 10,00 tot 50,00 euro per m2 planten.

Kijk voor meer informatie bij Huisje boompje beter(externe link).

Regenton

De regenton is één van de meest eenvoudige manieren om regenwater te benutten. Door de regenton aan te sluiten op een regenpijp kan opgevangen regenwater gebruikt worden voor het water geven van planten. Dit vermindert het drinkwaterverbruik. Bovendien is regenwater zachter dan drinkwater (het bevat minder kalk) en dat is beter voor de planten. Zet de regenton op een verhoging om makkelijk een emmer of gieter onder het kraantje te kunnen plaatsen. Als de regenton vol zit zal deze bij regen overlopen terug de regenpijp in. Het is ook aan te raden om een bladvang te plaatsen om verstopping te voorkomen.

Een regenton kost 50,00 tot 150,00 euro.

Kijk voor meer informatie bij Weerproof(externe link).

Geveltuin

Door een rij tegels te verwijderen langs de gevel en hier een tuintje aan te leggen kan afstromend regenwater vanaf de gevel in de grond infiltreren. Daarnaast dragen geveltuinen bij aan een groener straatbeeld en verkoelen de omgeving.

Planten in een geveltuin kosten 10,00 tot 50,00 euro per m2.

Kijk voor meer informatie bij Huisje boompje beter(externe link).

Halfverharding

Het gebruik van halfverharding (onder meer losse stenen, grind en houtsnippers) als pad of oprit vergroot de hoeveelheid water die de grond kan infiltreren. Zo wordt de hoeveelheid regen die in het riool terechtkomt verder verkleind.

De kosten voor halfverharding zijn sterk afhankelijk van het materiaal dat wordt gebruikt. 1 m3 grind kost ongeveer 100,00 euro.

Kijk voor meer informatie bij Weerproof(externe link) en Huisje boompje beter(externe link).

Verlaagd groen in de tuin

Door hoogteverschillen in de tuin aan te brengen, stroomt het water na een hevige bui naar de laagste plek in de tuin waar het geen kwaad kan. Hoogteverschillen in de tuin zorgen ervoor dat water tijdelijk opgeslagen kan worden in de lager gelegen delen verder bij de woning vandaan. Zo blijven de hoger gelegen delen van de tuin, bijvoorbeeld het terras, na een zware regenbui droog. In de lager gelegen en onverharde delen van de tuin kan het water even blijven staan en geleidelijk wegzakken zonder dat dit voor hinder zorgt.

Groene hoogteverschillen aanbrengen in een tuin kost enkele euro's per m2 gras of bloemzaad.

Kijk voor meer informatie bij Weerproof(externe link) en Huisje boompje beter(externe link).

Regenwatervijver

Regenwatervijvers vangen tijdelijk regenwater op en laten het langzaam wegzakken in de ondergrond. Let op: deze vijvers worden aangelegd zonder waterdichte ondergrond. Vijvers met een waterdichte ondergrond dragen wel bij aan de biodiversiteit en verkoeling van de omgeving maar niet aan minder droogte en minder aan wateroverlast. Een regenwatervijver heeft wisselende waterstanden: vol na een regenbui en bijna leeg als het lang droog blijft. Het is daarom het mooiste om een regenwatervijver met groene oevers aan te leggen.

De kosten voor aanleg van een regenwatervijver zijn ongeveer 100,00 euro.

Kijk voor meer informatie bij Weerproof(externe link) en Huisje boompje beter(externe link).

Afkoppelen regenpijp

Door regenpijpen bij gebouwen af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Ook kan het regenwater wegzakken en het grondwater aanvullen. Bij het afkoppelen van de regenpijp is het belangrijk dat het regenwater van het gebouw wordt weggeleid om vochtproblemen te voorkomen. Deze maatregel kan gecombineerd worden met waterbergende maatregelen in dit overzicht van Rainproof-maatregelen.

De regenpijp afzagen kost niets, het inrichten van de tuin zodat water afstroomt kan geld kosten.

Kijk voor meer informatie bij Weerproof(externe link) en Huisje boompje beter(externe link).

Groene erfafscheiding

Hagen en struiken zijn een mooie en verkoelende vorm van erfafscheiding. Daarnaast houden ze regenwater langer vast. Bovendien zijn ze beter voor de biodiversiteit dan houten of stenen schuttingen: hagen en struiken bieden schuilplaatsen en voedsel aan veel soorten vogels, kleine zoogdieren en insecten.

De kosten zijn beperkt en eventueel te delen met de buren.

Kijk voor meer informatie bij Weerproof(externe link) en Huisje boompje beter(externe link).

Groen dak

Groene daken houden regenwater vast, houden de eronder liggende ruimte koel en zorgen voor meer biodiversiteit. Groene daken zijn als het ware een verlengde van de tuin, maar dan op hoogte. Op de website Huisje boompje beter(externe link) is een handig stappenplan voor het aanleggen van een groen dak te vinden.

Een groen dak kost ongeveer 40,00 euro per m2.

Kijk voor meer informatie bij Huisje boompje beter(externe link).

Klimaatkrachtig Delfland

Er is ook informatie te vinden op de website www.klimaatkrachtig.nl(externe link) van Hoogheemraadschap van Delfland. Onder meer over de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie.

Tekening

Download hieronder de tekening van Maassluis Rainproof. Daarop staan verschillende maatregelen getekend die bijdragen aan de sponswerking. De maatregelen met blauwe druppels zijn maatregelen die bewoners/bedrijven/organisaties zelf kunnen nemen.

Downloads

Heeft u gevonden wat u zocht?