In het gebied Spechtstraat-IJsvogelstraat-Merellaan, op de plek van het voormalige schoolgebouw, komen nieuwe woningen.

Het plan ‘Herontwikkeling Spechtstraat’ is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente, Steenhuis Bukman Architecten, de Kunst en Cultuur Academie, Maasdelta, omwonenden en andere belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een woonprogramma dat past in de buurt. Duurzaamheid is een belangrijke voorwaarde die wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van het plan.

Op de oude schoollocatie in het gebied Spechtstraat-IJsvogelstraat-Merellaan komen volgens het vastgestelde bestemmingsplan 22 sociale huurappartementen en 16 grondgebonden koopwoningen. De 22 huurappartementen worden gerealiseerd door de Maasdelta Groep. De 16 koopwoningen worden door een door de gemeente te selecteren aannemer gebouwd.

Het gebouw van de Kunst en Cultuur Academie (KCA) is in 2022 gesloopt. De KCA huist voorlopig in het gemeentehuis, maar zal uiteindelijk in de Koningshof gevestigd worden.

De bouw van de woningen start naar verwachting in de tweede helft van 2024, nadat de gronden zijn gesaneerd en bouwrijp gemaakt.

Heeft u gevonden wat u zocht?