Kunstvisie 'De Horizon Dichtbij

In 2009 is op initiatief van de gemeente door buro Ma.an de kunstvisie voor Het Balkon opgesteld met de naam ‘De Horizon Dichtbij’. Een titel die is ingegeven door de bijzondere ligging van de wijk, pal aan de Waterweg, waar de horizon steeds verandert en schepen van heinde en verre voorbij varen.

In deze visie is de ambitie voor in de wijk te realiseren kunstwerken opgenomen. Het beschrijft een aantal kunstopdrachten, variërend van autonome tot toegepaste kunst. Kunst in de openbare ruimte laat bewoners en voorbijgangers op een andere manier naar de omgeving kijken. Kunst draagt bij aan de identiteit van de wijk, verbindt de wijk en de rivier met elkaar en legt een link tussen heden en verleden. 

De gerealiseerde kunstopdrachten vanuit de kunstvisie zijn:

Balkonscènes aan het water 

Het eerste kunstwerk is in 2010 gerealiseerd: een boek genaamd ‘Balkonscènes aan het water’. In het boek staan bijzondere gedichten en verhalen geïnspireerd op de locatie, haar historie en haar toekomst. Ook de schrijvers hebben allen een binding met Maassluis. Alle (eerste) bewoners van Het Balkon ontvangen een exemplaar van het boek, huurders van Maasdelta en kopers van de notaris.
In dit boek staat onder meer een gedicht van Henriëtte Faas; dit gedicht is weergegeven in de cortenstalen platen bij de bankjes die langs de Koning Willem Alexander Boulevard staan.

Tatoeagetegels

Met dit eerste kunstproject in de openbare ruimte van de wijk is de maritieme historie teruggebracht naar het heden. Voor dit project werd een prijsvraag uitgeschreven: mensen met een zeemanstatoeage werden opgeroepen hun tatoeage te fotograferen en op te sturen naar de gemeente. Vervolgens hebben de inwoners van Maassluis hun voorkeur kunnen uitbrengen op hun 3 meest favoriete tatoeage, waarna kunstenares Karen Colen 8 afbeeldingen geschikt heeft gemaakt voor een mal.
Op ongeveer 30 tegels verspreid door de wijk komen acht verschillende zeemanstatoeages te liggen. Ongeveer de helft van de tegels ligt in de straat verwerkt, de overige tegels worden in een later stadium, wanneer de wijk verder af is, gelegd.
Op 25 september 2013 zijn de 4 winnende ontwerpen / tegels feestelijk ‘ontbloot’.

Lichtkunstwerk

Op 18 december 2013 werd een volgend onderdeel van de kunstvisie ingebruik genomen, namelijk het lichtkunstwerk, bovenop de brede school.
Inspiratiebron voor het kunstwerk is de kunstvisie voor de wijk.
Het kunstwerk bestaat uit het aanlichten van 12 melkglasramen bovenin het schoolgebouw met steeds veranderend gekleurd licht. Leerlingen van de school zijn betrokken bij het verhaal dat het kunstwerk vertelt. Onder leiding van Martijn Boelhouwers en Jesse Fokkink van buro Ma.an hebben de kinderen van groep 5, 6 en 7 hun eigen horizon gekleurd. De kleuren uit deze tekeningen zijn gebruikt om de kleuren van het lichtkunstwerk te maken.

Sem van der Ent, leerling van groep 6 en Ryan van Pelt, leerling van groep 5, mochten samen met Gerard Doodewaard, voorheen directeur van het CBS, plaatsnemen op spinningfietsen. Zij moesten hard fietsen en zo voldoende energie op te wekken om het licht van het kunstproject te ontsteken.

Vuurtorenwachters

In juli 2014 zijn de twee vuurtorenwachters in de woonwijk Het Balkon onthuld. Dit kunstwerk, gecreëerd door kunstenaar Erik Buijs in opdracht van de gemeente, bestaat uit twee beelden die de historische lichtlijn voor de scheepvaart terugbrengen aan land.

Het kunstwerk verbeeldt de oorspronkelijke lichtlijn, Het Hoge en Het Lage Licht in de wijk. Het zijn twee (licht)masten en aan elke mast hangt een vuurtorenwachter met een lantaarn en poolvos. Het lijkt net een boegbeeld aan een schip, dat waakt over de wijk en haar bewoners.

Het ene beeld (Het Hoge Licht) staat voor de school CBS Het Balkon, het andere beeld (Het Lage Licht) staat bij de natuurspeelplaats Avonturis. Deze locaties zijn tijdelijk. Als de wijk Het Balkon verder is ingericht, zal het Hoge Licht worden verplaatst naar de toekomstige kruising Doggevaart-Jacob van Heemskercklaan. Het Lage licht staat nagenoeg op zijn definitieve plek.

Historie
In het deel van de Noordnieuwlandse Polder waar nu woonwijk Het Balkon is, stonden vroeger twee vuurbakens. In 1814 werd er al over geschreven. In 1868 verschenen nieuwe bakens die de namen Het Hoge Licht en Het Lage Licht kregen. Deze bakens hebben de zeelui, na de doorgraving, tot ver in de volgende eeuw ten dienste gestaan. Tezamen vormden de bakens een lichtenlijn die de naam 'Noord Nieuwland' droeg. Diepgeladen schepen dienden over deze lichtenlijn te varen. In 1968 werden de lichten opgeheven, omdat de lichtlijnen door voortschrijdende navigatietechnieken niet meer nodig waren.