Kunst en Cultuur

Op het gebied van kunst en cultuur heeft Maassluis veel te bieden. 

De stad heeft een fraaie historische kern met vele monumenten zoals De Groote Kerk op het Schanseiland, de panden van het Hoogheemraadschap Midden-Delfland en het Nationaal Sleepvaartmuseum aan de Hoogstraat en nog vele andere eeuwenoude gebouwen. In de haven hebben ook monumentale schepen als de Furie, de Hudson en de Elbe een vaste plek gekregen.

Maassluis kent ook een bloeiend verenigingsleven met diverse muziek-, zang- en toneelverenigingen, film- en fotoclubs, de Kunst en Cultuur Academie voor vrijetijdsuitingen, de Maassluise Kunstenaars, de Historische Vereniging Maassluis en vele andere instellingen die zich op een of andere wijze met kunst en cultuur bezighouden.

Maassluis heeft tal van professionele instellingen die de passieve en/of actieve cultuurbeoefenaar ten dienste staan. Met deze instellingen worden jaarlijks afspraken gemaakt over welke prestaties er geleverd moeten worden voor de te verkrijgen subsidie. Zo wordt het theateraanbod in Maassluis verzorgd door Koningshof, de muziekopleiding door Muziek@Maassluis en de jeugdtheateropleiding door Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland. De bibliotheek is het kennis- en informatiecentrum van de stad en Museum Maassluis beschikt over een historische afdeling, een collectie kunst van de 'Generatie 1900' en organiseert wisselende exposities.

De Culturele Raad Maassluis adviseert niet alleen het gemeentebestuur maar is ook initiator van talloze evenementen die veelal onder de paraplu van de Stichting Culturele evenementen worden uitgevoerd.

Evenementen als Waterwegpop, de Kunst- en Atelierroute, de Week van de Cultuur en Filmfestival Maassluis zijn inmiddels een begrip geworden, maar er ontstaan ook met regelmaat nieuwe initiatieven van enthousiaste burgers.

Maassluis is trots op zijn culturele aanbod en ook op de vele vrijwilligers die dit allemaal mede mogelijk maken.