De gemeente Maassluis krijgt 650.000 euro uit de Erfgoed Deal. Met dit geld kunnen de eerste stappen uit het 10 jaren ontwikkelplan voor Maritiem Historisch Maassluis worden gezet. Via het programma 'Erfgoed Deal' stelt de Rijksoverheid geld beschikbaar om erfgoed een zinvolle en zichtbare rol te laten spelen in Nederlandse steden.

Begin oktober 2021 deelde de gemeente het nieuwsbericht Maassluis krijgt geld voor ontwikkeling haven over het plan dat is opgesteld samen met Erfgoedkwartiermakers, culturele en maritieme organisaties en bedrijven uit Maassluis.

De gemeente wil voor het plan gebruikmaken van het varend erfgoed in Maassluis om het havengebied en de historische binnenstad van Maassluis verder te ontwikkelen. Hierbij worden bijzondere schepen van vroeger opengesteld voor publiek voor bijvoorbeeld pleziertochtjes. 

Het ontwikkelplan voor Maritiem Historisch Maassluis is gericht op:

  • organiseren van een gemeenschappelijk vaar- en publieksprogramma;
  • oprichten van het Living Lab; een testcentrum voor het duurzaam maken van historische schepen, zodat het milieu zo min mogelijk wordt belast;
  • oprichten van samenwerkingsvorm 'Maritiem historisch Maassluis'.

Gemeenschappelijk vaar- en publieksprogramma

Met een gemeenschappelijk vaar- en publieksprogramma wil Maassluis meer bezoekers naar Maassluis trekken. Daarnaast versterkt het de samenwerking tussen de vrijwilligers van de schepen en de musea. Het vaarprogramma is één van de manieren om de historische haven van Maassluis bruisender en zichtbaarder te maken.

De eerste stappen tot het vaar- en publieksprogramma zijn gezet. Dit wordt in 2022 getest. Vanaf 14 mei 2022 vaart elke zaterdag een van de drie schepen van de kleine vloot (de Bruinvisch, de Tonijn of de Steenbank). Ook worden bijzondere tochten gehouden met de Furie en de Elbe. Kaarten voor de vaartochten kunnen gekocht worden via de website van Ervaar Maassluis.

Eind april 2022 wordt het vaarprogramma feestelijk aangekondigd met het uitzwaaien van de vooroorlogse zeesleepboot de Hudson. De Steenbank en de Tonijn slepen het museumschip naar de Leuvehaven in Rotterdam. De Hudson ligt ruim twee weken bij Maritiem Museum Rotterdam en zal daar ook het nieuwe vaarprogramma van Maassluis promoten.

Living Lab

Binnen het Living Lab werken bedrijven, beroepsonderwijs en erfgoedorganisaties samen om te zorgen dat het maritiem erfgoed en de bijbehorende werkgelegenheid voor de toekomst behouden blijft. Daarnaast is het Living Lab een expertisecentrum voor het behouden van maritiem erfgoed. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar hoe de schepen, havens en havenpanden voor de toekomst te bewaren en ook technieken hiervoor te testen. Hoe kun je bijvoorbeeld een schip als de Hudson warm houden zonder CO2 uit te stoten? Het Living Lab kan onderzoeken of dit kan met zonnepanelen of andere moderne technieken.

Een andere taak van het Living Lab is het verbinden van musea, start-ups, horeca en bedrijven. Dit moet ook leiden tot stageplaatsen, afstudeeropdrachten en onderwijsprojecten. Jongeren die hun opleiding hebben afgerond, moeten vervolgens aan de slag kunnen bij de bedrijven waarmee het Living Lab samenwerkt. Doel is ook dat hier (vanaf 2023) nieuwe bedrijven uit voortkomen.

Voor het Living Lab wordt een pand gezocht in het Maassluise havengebied.

Samenwerking

De op te zetten samenwerking 'Maritiem historisch Maassluis' richt zich vooral op varen, educatie, kennisontwikkeling en kennisdeling. Het gaat hierbij om een samenwerking tussen schepen, musea, onderwijs, bedrijfsleven en Ervaar Maassluis. Maritiem historisch Maassluis zorgt voor het gemeenschappelijke vaar- en publieksprogramma en het uitbouwen van het Living Lab. De samenwerking moet er ook voor zorgen dat het maritiem erfgoed inkomsten krijgt. Bijvoorbeeld door gezamenlijk inkopen en het promoten van maritieme arrangementen.