Het maritiem erfgoed in Maassluis bestaat uit de historische schepen, havens, havenpanden en musea. De gemeente Maassluis heeft in 2021 het ‘10 jaren ontwikkelplan voor Maritiem Historisch Maassluis’ vastgesteld. Doel van dit plan is om het maritieme erfgoed te gebruiken voor de ontwikkeling van het havengebied en de historische binnenstad van Maassluis.

In oktober 2021 heeft de gemeente Maassluis 650.000 euro (ex btw) ontvangen uit de Erfgoed Deal, in aanvulling op bestaande investeringen in het havengebied. Met dit geld worden de eerste stappen uit het 10 jaren plan gerealiseerd. Hiervoor is in 2021 een project gestart met de titel Maritiem Erfgoed Maassluis.

Het project Maritiem Erfgoed Maassluis heeft drie onderdelen. Een gemeenschappelijk vaar- en publieksprogramma met de historische schepen zorgt voor dynamiek in de haven en betere samenwerking tussen de verschillende vrijwilligers. Een Living Lab wordt ontwikkeld in het havengebied. In dit Lab worden verduurzamingstechnieken voor schepen, havens en havenpanden ontwikkeld, getest en toegepast. En een samenwerkingsvorm wordt ontwikkeld, die op termijn de samenwerking zal borgen tussen de schepen, musea, onderwijs en bedrijfsleven.

Gemeenschappelijk vaar- en publieksprogramma

Met een gemeenschappelijk vaar- en publieksprogramma wil Maassluis meer bezoekers naar Maassluis trekken. Daarnaast versterkt het de samenwerking tussen de vrijwilligers van de schepen en de musea. Het vaarprogramma is één van de manieren om de historische haven van Maassluis bruisender en zichtbaarder te maken.

Tijdens het vaarseizoen vaart elke zaterdag één van de drie schepen van de kleine vloot (de Bruinvisch, de Tonijn of de Steenbank). Ook worden bijzondere tochten gehouden met de Furie en de Elbe. Kaarten voor de vaartochten kunnen gekocht worden via Ervaar Maassluis(externe link).

Het vaarprogramma wordt uitgebreid. Samenwerking met gemeenten in de regio Rijnmond biedt kansen. Nieuwe arrangementen voor de toeristische en zakelijke markt worden ontwikkeld. Het combineren van het varen in de regio met andere vormen van recreatie heeft de aandacht van de gemeente.

Living Lab

Het Living Lab is een expertisecentrum. In dit lab worden verduurzamingstechnieken voor schepen, havens en havenpanden ontwikkeld, getest en toegepast. Binnen het Living Lab werken bedrijven, beroepsonderwijs en erfgoedorganisaties samen om ervoor te zorgen dat het maritiem erfgoed en de bijbehorende werkgelegenheid voor de toekomst behouden blijft.

Een experiment met een zeezout-batterijsysteem is gestart in de zomer van 2022. Studententeams van de Hoge School Rotterdam zijn hiermee aan het werk gegaan. Het Living Lab gaat een modulair zonne-energiesysteem toepassen op meerdere plekken in de haven.

Het Living Lab leidt tot stageplaatsen, afstudeeropdrachten en onderwijsprojecten. Jongeren die hun opleiding hebben afgerond, moeten vervolgens aan de slag kunnen bij de bedrijven waarmee het Living Lab samenwerkt. Doel is ook dat hieruit nieuwe bedrijven voortkomen. Voor het Living Lab wordt een pand gezocht in het Maassluise havengebied.

Samenwerking

Op basis van de samenwerking in 2022 en 2023 wordt bepaald wat een passende en solide organisatievorm is. Dat wordt waarschijnlijk een gebiedscoöperatie. Dit is een ondernemende vereniging met uiteenlopende leden (schepen, musea, onderwijs en bedrijfsleven). Nu is er nog geen gebiedscoöperatie. De gemeente Maassluis is nu eindverantwoordelijk voor de realisatie van een gemeenschappelijk vaarprogramma en de realisatie van een Living Lab. De gemeente Maassluis verzorgt tot eind 2023 het projectmanagement, financieel management en is centraal aanspreekpunt voor de externe en interne samenwerkingspartners.