De Culturele Raad Maassluis (CRM) is een adviescommissie ingesteld door het college van burgemeester en wethouders met als doel het adviseren van dit college en/of de gemeenteraad met betrekking tot het beleidsterrein Kunst en Cultuur. De Culturele Raad verstrekt deze adviezen gevraagd en ongevraagd. Ook voert de Culturele Raad culturele activiteiten uit of bevordert dan wel initieert deze. Hierbij betrekt zij zo veel mogelijk de culturele instellingen.

De belangrijkste onderwerpen waar de Culturele Raad zich mee bezighoudt zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen. Hun doel > Het bevorderen van cultuur in Maassluis.

Kijk voor meer informatie op de website van de Culturele Raad Maassluis(externe link).