De inhoud is geladen.

Duurzaamheid en Milieu

De gemeente Maassluis heeft een grote ambitie. Ze wil een duurzame gemeente zijn en daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Een duurzame gemeente kun je alleen worden als op alle werkterreinen van de gemeente duurzaamheid het uitgangspunt is. Daar werken we de komende jaren aan.

Om deze ambitie waar te maken hebben we ook uw hulp nodig. Neem contact op met de gemeente als u ideeën of suggesties heeft hoe Maassluis verder te verduurzamen. Wat je doet telt!