De gemeente probeert inwoners te enthousiasmeren en te faciliteren om duurzaam te handelen, maar de gemeente kijkt ook naar zichzelf. In houding en gedrag, maar bijvoorbeeld ook in bedrijfsvoering. Maassluis wil een duurzame gemeente zijn. Duurzaamheid speelt overal, de uitdagingen zijn groot, het moet samen. Als iedereen bijdraagt, geeft dat resultaat. Duurzaam Maassluis - (alles) wat je doet telt!

Dagelijks is klimaat en energie nieuws op radio, tv en andere media. Ook in Maassluis leeft het onderwerp. Zo is Energie Collectief Waterweg opgericht, worden er vanuit het bedrijfsleven initiatieven ontplooid als een Green Business Club Waterweg en Duurzaamheid Meet-ups en worden bewonersbijeenkomsten over isolatie druk bezocht.

Maassluis heeft Energietransitie als leidend thema om verder te verduurzamen. En heeft daarbij drie pijlers geformuleerd:

  • Inzet op energie besparen; isoleren, isoleren, isoleren
  • Meer duurzame energie opwekken
  • Transitie naar duurzame warmte

Daarnaast gaat de gemeente verder met het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie, de scholen en (sport)verenigingen, en de mobiliteit.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?