Passend onderwijs

De bedoeling van passend onderwijs is dat kinderen, ook als zij extra zorg of ondersteuning nodig hebben, zo veel mogelijk naar een gewone school gaan. De school moet een passende onderwijsplek bieden. Als de school de zorg of ondersteuning zelf niet kan bieden dan helpt de school bij het vinden van een plek op een andere gewone school of school voor speciaal onderwijs.

Basisonderwijs: In Maassluis kunnen kinderen die naast onderwijs ook zorg nodig hebben, een onderwijszorgarrangement krijgen. Het samenwerkingsverband 'Onderwijs dat past' regelt dit. Bij de school van uw kind kunt u navragen welke mogelijkheden er zijn.

Voortgezet Onderwijs: Steunpunt Onderwijs indiceert leerlingen om ervoor te zorgen dat de leerling op de juiste plek zit en passend onderwijs ontvangt met de juiste ondersteuning. Ook begeleidt Steunpunt Onderwijs jongeren indien nodig naar het mbo. Bij de school van uw kind kunt u navragen welke mogelijkheden er zijn.

Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten bieden ouders, scholen en samenwerkingsverbanden gratis begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor het kind.

Zit een leerling thuis of loopt een leerling met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan zijn de onderwijsconsulenten er om te helpen!

De consulenten maken hierbij gebruik van hun uitgebreide netwerk in de regio, kennis van de wet- en regelgeving, ervaring met het organiseren van maatwerk én het vinden creatieve oplossingen. U kunt digitaal een aanmelding doen. Tevens zijn zij bereikbaar op 070 3122887 of via info@onderwijsconsulenten.nl.

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die zo veel specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben dat zij niet naar een gewone school kunnen. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben. Er verschillende typen scholen voor speciaal onderwijs verdeeld in vier clusters.

Cluster 1: voor leerlingen met een visuele beperking die niet naar een gewone school kunnen.
Cluster 2: voor dove en slechthorende kinderen en scholen voor kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden
Cluster 3: voor leerlingen met verstandelijke (ZML) en/of lichamelijke beperkingen (LG/MG), leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ) en leerlingen met epilepsie
Cluster 4: voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornis.

In Maassluis is de Parasol een school voor speciaal basisonderwijs. Wellicht gaat uw kind naar speciaal onderwijs buiten Maassluis en wilt u meer weten over leerlingenvervoer.

Heeft u gevonden wat u zocht?