Afbeelding van natuurspeelplaats Avonturis

Aanmelden voor een basisschool

Vanaf 4 jaar mag uw kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs. U moet uw kind zelf tijdig aanmelden bij de school van uw keuze. Weet u nog niet welke school bij uw kind past, dan kunt u altijd een afspraak maken om een kijkje te nemen en een gesprek te voeren met de schoolleider.

Wacht niet te lang met het kiezen van een school, want sommige scholen hebben een wachtlijst. Dat kunt u navragen bij de school van uw keuze. Is er geen plek op de school van uw keuze? Hieronder vindt u in de scholengids alle scholen in Maassluis.

De meeste scholen organiseren informatiebijeenkomsten, maar u kunt ook kijken naar hun website en schoolgids. Ook kunt u een afspraak maken om de school te bezoeken.

Het onderwijs is gratis. De meeste scholen vragen wel een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor bijvoorbeeld schoolreisjes.

Scholengids

Openbaar onderwijs

IKC Startpunt(externe link) (Maassluis Oost - 1)
IKC (externe link)Panta Rhei(externe link) (Maassluis Midden - 2)
OKC (externe link)De Westhoek(externe link) (Maassluis West - 3)
Bestuur: Stichting Wijzer(externe link)

Katholiek onderwijs 

Kardinaal Alfrinkschool(externe link) (Maassluis West - 4)
De Dijck(externe link) (Maassluis Midden - 5)
Bestuur: Stichting SIKO

Protestant christelijk onderwijs  

IKC de Kindertuin(externe link) (Maassluis Oost - 6)
IKC Ichthus(externe link) (Maassluis West - 7)
De Groene Hoek(externe link) (Maassluis Midden - 8)
IKC (externe link)De Regenboog(externe link) (Maassluis West - 9)
Het Balkon(externe link) (Balkon - 10)
Bestuur: Stichting Un1ek

Algemeen bijzonder onderwijs 

Montessorischool Maassluis(externe link) (Maassluis Midden - 11)
Bestuur: Monton(externe link)

Speciaal onderwijs

SBO (externe link)De Parasol(externe link) (externe link)(Maassluis Midden - 12)

Nieuwkomersonderwijs

De Diamant(externe link) (Maassluis Midden - 13)

Kaart basisscholen in Maassluis

Kwaliteit onderwijs

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de scholen. De inspectie bezoekt tenminste eens in de vier jaar alle scholen. Daarnaast concentreert het toezicht zich op die scholen, waar het risico op onvoldoende kwaliteit het grootst is. Meer informatie over de onderwijsinspectie vindt u op de website van de Inspectie van het Onderwijs(externe link)

Ouderbetrokkenheid

Het is voor uw kind belangrijk dat u als ouder contact hebt met school, zodat u weet hoe het er aan toegaat en wat uw kind leert. Als u actief betrokken bent, helpt u daarmee uw kind. Uw kind doet het dan vaak beter op school. Thuis boeken lezen helpt ook. In Maassluis kunt u lid worden van de Bibliotheek(externe link). Vraag aan de school hoe u uw kind kunt helpen bij het leren. U helpt uw kind ook door er op te letten dat het op tijd naar school gaat en huiswerk maakt.

Natuurlijk mag u ook wat verwachten van de school. De school houdt u op de hoogte van de leerresultaten en de ontwikkeling van uw kind.

Aanbod voor alle (basis)scholen in Maassluis

Gezinsspecialisten

In iedere basisschool in Maassluis en op iedere school voor voortgezet onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland is een gezinsspecialist(externe link) actief. De gezinsspecialist  is voor school, ouder(s) en leerling het eerste aanspreekpunt als het vermoeden bestaat dat gezinsproblematiek de ontwikkeling van een kind belemmert. De gezinsspecialist kan zelfstandig ondersteuning bieden en heeft de mogelijkheid om aanvullende specialistische ondersteuning in te schakelen. De gezinsspecialist vormt de verbindende schakel met het verantwoordelijke wijkteam.

Jeugdverpleegkundige

Op iedere basisschool in Maassluis is een jeugdverpleegkundige(externe link) aanwezig. Een jeugd- en kinderverpleegkundige is werkzaam in de preventieve gezondheidszorg. De jeugdverpleegkundige houdt zich bezig met de gezondheid van kinderen van 0 t/m 18 jaar oud. Hierbij let hij/zij ook op de ontwikkeling van de kinderen.

Duurzaamheidscentrum: Alle groepen van de basisscholen in Maassluis kunnen natuur- en milieulessen volgen bij Duurzaamheidscentrum Maassluis (DCM). Kinderen beleven en ontdekken de natuur met lessen over thema's als: water, afval, energie, klimaat en natuur en techniek.

Buurtsportcoaches: De combinatiefunctionaris sport (buurtsportcoach) verzorgt op bijna alle scholen in Maassluis de gymles. Met de gymles kan de buurtsportcoach talenten van kinderen ontdekken/ontwikkelen en hierop inspelen met de pauzesport, het naschools aanbod en de wijkactiviteiten, die ook door de buurtsportcoaches worden georganiseerd en uitgevoerd.

Cultuurmenu

De combinatiefunctionarissen muziek, theater en media zijn actief binnen het basisonderwijs. Voorts krijgen alle basisschoolleerlingen per schooljaar gedurende hun hele basisschoolperiode twee kunst-educatieve activiteiten aangeboden. Aan het einde van hun basisschoolperiode hebben alle kinderen met de verschillende kunstdisciplines kennisgemaakt.

Veelgestelde vragen onderwijs

De school waar ik mijn kind wil aanmelden zit vol. Wat nu?

Wat een vervelende situatie dat de school van uw keuze geen plaats heeft voor uw kind. De verantwoordelijkheid voor het inschrijven van nieuwe leerlingen ligt bij de schoolbesturen.

Basisonderwijs:
In het algemeen proberen scholen kinderen die al een broertje of zusje op school hebben plek te bieden. Verder proberen scholen rekening te houden met de doorgaande lijn tussen de opvang en de school. De schoolbesturen regelen de inschrijving. De gemeente Maassluis zorgt dat er voldoende schoolgebouwen zijn. Er is dan ook plek voor uw kind op één van de scholen voor basisonderwijs in Maassluis. Kijk in de scholengids voor de contactgegevens van een andere school in Maassluis.

Mijn kind gaat buiten Maassluis naar school. Mag VraagRaak mijn kind helpen?

Ja, kinderen die buiten Maassluis naar school gaan kunnen gebruik maken van het wijkteam in Maassluis (VraagRaak)(externe link). Uw kind kan niet terecht bij het Centrum van Jeugd en Gezin in Maassluis, maar wél bij het Centrum van Jeugd en Gezin van de gemeente waar de school staat.

Ik heb geen geld om de ouderbijdrage te betalen. Wat nu?

Het onderwijs is gratis. De meeste scholen vragen wel een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor bijvoorbeeld schoolreisjes. Als het u niet lukt om deze te betalen, geef dit dan aan op de school van uw kind. De gezinsspecialist kan u ook helpen met een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur(externe link).

Heeft u geldzorgen of schulden? VraagRaak(externe link) kan u helpen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?