Aanmelden voor een basisschool

Vanaf 4 jaar mag uw kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs. U moet uw kind zelf tijdig aanmelden bij de school van uw keuze. Weet u nog niet welke school bij uw kind past, dan kunt u altijd een afspraak maken om een kijkje te nemen en een gesprek te voeren met de schoolleider.

Wacht niet te lang met het kiezen van een school, want sommige scholen hebben een wachtlijst. Dat kunt u navragen bij de school van uw keuze. Is er geen plek op de school van uw keuze? Hieronder vindt u in de scholengids alle scholen in Maassluis.

De meeste scholen organiseren informatiebijeenkomsten, maar u kunt ook kijken naar hun website en schoolgids. Ook kunt u een afspraak maken om de school te bezoeken.

Scholengids

Openbaar onderwijs

IKC Startpunt (Maassluis Oost - 1)
IKC Panta Rhei (Maassluis Midden - 2)
OKC De Westhoek (Maassluis West - 3)
Bestuur: Stichting Wijzer

Katholiek onderwijs 

IKC Vindingrijk (Maassluis West - 4)
De Dijck (Maassluis Midden - 5)
Bestuur: Stichting SIKO

Protestant christelijk onderwijs  

IKC de Kindertuin (Maassluis Oost - 6)
IKC Ichthus (Maassluis West - 7)
De Groene Hoek (Maassluis Midden - 8)
IKC De Regenboog (Maassluis West - 9)
Het Balkon (Balkon - 10)
Bestuur: Stichting Un1ek

Islamitisch onderwijs

IBS de Reiziger (Maassluis West 4)
Bestuur: Stichting Islamitisch College  

Algemeen bijzonder onderwijs 

Montessorischool Maassluis (Maassluis Midden - 11)
Bestuur: Monton

Speciaal onderwijs

SBO De Parasol (Maassluis Midden - 12)

Nieuwkomersonderwijs

De Diamant (Maassluis Midden - 13)

Kaart basisscholen in Maassluis

Kwaliteit onderwijs

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de scholen. De inspectie bezoekt tenminste eens in de vier jaar alle scholen. Daarnaast concentreert het toezicht zich op die scholen, waar het risico op onvoldoende kwaliteit het grootst is. Meer informatie over de onderwijsinspectie vindt u op de website van de Inspectie van het Onderwijs

Ouderbetrokkenheid

Het is voor uw kind belangrijk dat u als ouder contact hebt met school, zodat u weet hoe het er aan toegaat en wat uw kind leert. Als u actief betrokken bent, helpt u daarmee uw kind. Uw kind doet het dan vaak beter op school. Thuis boeken lezen helpt ook. In Maassluis kunt u lid worden van de Bibliotheek. Vraag aan de school hoe u uw kind kunt helpen bij het leren. U helpt uw kind ook door er op te letten dat het op tijd naar school gaat en huiswerk maakt.

Natuurlijk mag u ook wat verwachten van de school. De school houdt u op de hoogte van de leerresultaten en de ontwikkeling van uw kind.

Veelgestelde vragen onderwijs

De school waar ik mijn kind wil aanmelden zit vol. Wat nu?

Wat een vervelende situatie dat de school van uw keuze geen plaats heeft voor uw kind. De verantwoordelijkheid voor het inschrijven van nieuwe leerlingen ligt bij de schoolbesturen.

Basisonderwijs:
In het algemeen proberen scholen kinderen die al een broertje of zusje op school hebben plek te bieden. Verder proberen scholen rekening te houden met de doorgaande lijn tussen de opvang en de school. De schoolbesturen regelen de inschrijving. De gemeente Maassluis zorgt dat er voldoende schoolgebouwen zijn. Er is dan ook plek voor uw kind op één van de scholen voor basisonderwijs in Maassluis. Kijk in de scholengids voor de contactgegevens van een andere school in Maassluis.

Mijn kind gaat buiten Maassluis naar school. Mag VraagRaak mijn kind helpen?

Ja, kinderen die buiten Maassluis naar school gaan kunnen gebruik maken van het wijkteam in Maassluis (VraagRaak). Uw kind kan niet terecht bij het Centrum van Jeugd en Gezin in Maassluis, maar wél bij het Centrum van Jeugd en Gezin van de gemeente waar de school staat.

Welke regelingen zijn er voor activiteiten en (school)spullen die eigenlijk te duur zijn?

Er is hulp voor het aanschaffen van schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muziekles of bijvoorbeeld een verjaardagspakket. U kunt een aanvraag indienen via Maassluis | Elk kind doet mee

Iemand (een intermediair) helpt u graag bij een aanvraag. Vraag dit aan de juf/meester, de jeugdprofessional op school, jongerenwerk E25, VraagRaak, vluchtelingenwerk, de Voedselbank of bijvoorbeeld Stroomopwaarts.

Heeft u geldzorgen of schulden? Neem dan contact op met VraagRaak.

Heeft u gevonden wat u zocht?