Gemeenten, onderwijs en jeugdhulp maken afspraken over het delen van informatie

Wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben samen met bestuurders uit het onderwijs en jeugdhulporganisaties hun handtekening gezet onder een privacy-convenant. De afspraken in dit convenant zorgen voor duidelijkheid over het delen van informatie over kinderen en jongeren. Zodat professionals beter in staat zijn om goede plannen te maken voor ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben.

Wet passend onderwijs

Vanuit de Wet passend onderwijs maken scholen en gemeenten afspraken over ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Doel van de wet is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben vanuit scholen en jeugdhulp. Om kinderen goed te helpen is het van belang dat alle partijen goed met elkaar samenwerken en ook kinderen en hun ouders erbij betrekken. Het kunnen en mogen delen van de juiste informatie is daarbij belangrijk.

Delen van informatie voor goede ondersteuning leerlingen

De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen deed onderzoek en kwam begin 2021 tot de conclusie dat het delen van informatie tussen professionals in de praktijk vaak moeizaam verloopt. Dit komt omdat er veel onduidelijkheid bestaat over de privacywet (AVG) en het delen van persoonlijke gegevens. Daardoor wordt soms belangrijke informatie niet gedeeld in overleggen over kinderen en jongeren. Andersom wordt soms informatie gedeeld die niet gedeeld had mogen worden, bijvoorbeeld omdat deze niet noodzakelijk is voor het maken van een goed plan. In het convenant staan afspraken die op een duidelijke manier weergeven wat er in de wet staat.

Privacy-convenant