De meeste ouders met schoolgaande kinderen regelen het vervoer naar school zelf. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld omdat het kind een beperking heeft. Of omdat de speciale school van het kind ver van huis ligt. De gemeente Maassluis kan u met een vervoersvoorziening helpen.

Vormen van leerlingenvervoer

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer (vervoersvoorzieningen). Afhankelijk van uw situatie kunt u uit de volgende vormen kiezen:

  • Een vergoeding voor eigen vervoer met de auto.
  • Een vergoeding voor het openbaar vervoer. Let op: uitsluitend met begeleider.
  • Aangepast vervoer, bijvoorbeeld met een taxi-bus.
  • Een combinatie van eigen vervoer en een taxi-bus.

Voorwaarden leerlingenvervoer

U kunt een vervoersvoorziening aanvragen indien uw kind (door een beperking) niet (zelfstandig) naar school kan reizen. De dichtstbijzijnde toegankelijke school voor uw kind is meer dan 6 kilometer.

Aanvraag

U kunt leerlingenvervoer op twee manieren aanvragen:

  • Vul het online aanvraagformulier in. Hiervoor heeft u een geldige DigiD nodig. Vergeet niet de gevraagde bijlagen toe te voegen (bijvoorbeeld de schoolverklaring en een eventuele medische verklaring), zodat uw aanvraag in behandeling kan worden genomen.
  • Download en print het formulier(externe link) op de website van ROGplus. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar ROGplus: leerlingenvervoer@rogplus.nl of ROGplus, Afdeling Leerlingenvervoer, Postbus 234, 3140 AE Maassluis.

Eigen bijdrage

Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor leerlingenvervoer. ROGplus laat dat aan u weten. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met ROGplus(externe link).

Hoe lang duurt het?

De meeste aanvragen worden binnen 8 weken beoordeeld. U ontvangt geen ontvangstbevestiging. Soms is deze periode te kort of er zijn extra gegevens nodig. Dan neemt ROGplus contact met u op.

Heeft u een toekenning ontvangen voor een vervoersvoorziening? Dan begint de vergoeding vanaf de datum die in de brief staat. Die datum kan nooit vóór de datum van uw aanvraag liggen.

Voor aangepast vervoer is meestal minimaal een week nodig om een taxi te regelen. U hoort tijdig wanneer het vervoer ingaat.

Ter inzage: ontwerpverordening Leerlingenvervoer Maassluis 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 september 2022 de ontwerpverordening Leerlingenvervoer Maassluis 2023 hebben vastgesteld.

De ontwerpverordening Leerlingenvervoer Maassluis 2023 wordt met ingang van 15 september tot en met 28 oktober 2022 voor iedereen ter inzage gelegd in het gemeentehuis, Koningshoek 93.050, 3144 BA Maassluis. U kunt de ontwerpverordening Jeugdhulp Maassluis 2023 tevens hier vinden. Iedereen kan tijdens deze termijn van inzage schriftelijk reageren op de ontwerpverordening. Uw reactie wordt meegenomen bij het opstellen van de definitieve verordening.

Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan:

College van Burgemeester en Wethouders van Maassluis
Ter attentie van mevrouw R. Postma
Postbus 55
3140 AB Maassluis

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R. Postma via e-mail: r.postma@maassluis.nl.

Informatie en contact

Heeft u vragen over leerlingenvervoer? Kijk op de website(externe link) van ROGplus of neem contact op met ROGplus, team Leerlingenvervoer via e-mail: leerlingenvervoer@rogplus.nl of telefoon: 010-8701103.

Heeft u gevonden wat u zocht?