Samenvatting

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren om kinderen te behandelen, begeleiden en beschermen. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gemeente Maassluis heeft de uitvoering van een aantal nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn en Jeugd (als gevolg van de Wmo 2015 en de Jeugdwet) ondergebracht bij wijkteam VraagRaak.

Gemeenten zijn beter in staat om - op basis van de specifieke situatie van het kind - maatwerk te leveren en verbinding te leggen met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid.

Er komt meer nadruk op onder andere preventie, eigen kracht en de-medicaliseren, allemaal met het uitgangspunt '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'.

Gang van zaken

  • U meldt uw hulpvraag bij VraagRaak.
  • U geeft VraagRaak alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
  • U voert een gesprek over de situatie van uw kind.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Na het gesprek krijgt u een verslag. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. 

Heeft u gevonden wat u zocht?