Samenvatting

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk.

De gemeente komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Doel daarbij is het snel, goed en op maat ondersteunen, begeleiden en beschermen van kinderen en hun gezinnen.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gemeente Maassluis heeft de uitvoering van de taken op het gebied van zorg en welzijn en jeugd (als gevolg van de Wmo 2015 en de Jeugdwet) ondergebracht bij wijkteam VraagRaak.

Regionale samenwerking

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) werken samen om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Op de website Jeugdhulp MVS leest u hier meer over.
Maassluis wil, samen met Schiedam en Vlaardingen, per gemeente maar ook gezamenlijk in de regio nog beter in staat zijn om in de jeugdhulp maatwerk te leveren en duurzame verbinding te leggen met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. Nadruk ligt daarbij op onder meer preventie, eigen kracht en de-medicaliseren.

Uitgangspunt voor de geboden jeugdhulp blijft: '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur' en zo dichtbij huis als mogelijk.

Gang van zaken

  • U meldt uw hulpvraag bij VraagRaak.
  • U geeft VraagRaak alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
  • U voert een gesprek over de situatie van uw kind.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Na het gesprek krijgt u een verslag. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. 

Heeft u gevonden wat u zocht?