Wat is het?

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk.

De gemeente komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Doel daarbij is het snel, goed en op maat ondersteunen, begeleiden en beschermen van kinderen en hun gezinnen.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gemeente Maassluis heeft de uitvoering van de taken op het gebied van zorg en welzijn en jeugd (als gevolg van de Wmo 2015 en de Jeugdwet) ondergebracht bij wijkteam VraagRaak(externe link).

Regionale samenwerking

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen samen met jeugdhulpprofessionals, cliƫnten, huisartsen, instellingen en scholen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren door de jeugdhulp dichterbij het kind en het gezin te organiseren. Vanuit een gezamenlijke visie van alle partners is het doel hiervan om beter tegemoet te komen aan de hulpvraag van het kind en het gezin. Daarnaast verwachten de gemeenten dat deze aanpak leidt tot beter beheersbare kosten.

Diverse partijen werken al langere tijd samen met de drie gemeenten aan het ontwikkelen van een MVS Jeugdmodel. Op de website Jeugdhulp MVS(externe link) leest u hier meer over.

Uitgangspunt voor de geboden jeugdhulp blijft: '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur' en zo dichtbij huis als mogelijk.

Verordening jeugdhulp 2023 Maassluis

Wat moet ik doen?

  • U meldt uw hulpvraag bij VraagRaak(externe link).
  • U geeft VraagRaak(externe link) alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
  • U voert een gesprek over de situatie van uw kind.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Na het gesprek krijgt u een verslag. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke.

Heeft u gevonden wat u zocht?