Introductie kunst

Het Balkon in de 18e eeuw zoals beschreven in het vermakelijke verhaal De werelt is my te naauw uit 'Tragedie op de Heerlijkheid Noord Nieuwland' van Maarten van Buuren was de inspiratiebron voor de kunst op de stationsverbinding. Ver voordat de woonwijk Het Balkon verrees op deze plek lag hier de polder Noord Nieuwland (zoals zichtbaar op de kaart uit 1712).

In deze polder speelde zich een tragedie af tussen twee buitenplaatsen. Hugo Cornets de Groot (buitenplaats Heerlijkheid Noord Nieuwland) en Hendrik de Waart (buitenplaats 't Ruyge Huysje) streden over het bezit van de polder met daarbij het Regt op de Jagt, het Regt op de Visscherij en het Regt op door- of overpat als inzet. In 1755 kon Hendrik de Waart de strijd niet meer aan en werd letterlijk voor gek verklaard en moest noodgedwongen het landgoed verkopen. Hiermee kwam een einde aan de fascinerende strijd om het houden van zwanen, het vangen van vinken (d.m.v. vinkenbanen) en het jagen op alle mogelijke twee- en viervoeters. Begin 19e eeuw stroomde de polder over en verdwenen de buitenplaatsen. Alle facetten van deze tweestrijd zorgde voor veel inspiratie en leverde tal van ideeën op voor een kunstwerk op de entree van Het Balkon.

Kunstaankleding Regt van de Jagt

Het ontwerp komt voort uit twee inspiratiebronnen, de Art Deco periode die we door de hele wijk Het Balkon zien en de strijd die de twee buitenplaatsen in het voormalig Noord Nieuwland op deze plek rond 1755 voerden. De beelden op de koppen van het entreebalkon verwijzen naar de verschillende dieren waar de strijd om de jacht over gevoerd werd (vink, zwaan, konijn en vissen). De dieren zijn vertaald in hedendaagse vormgeving maar door hun positie op de kopen verwijzen ze terug naar de beelden zoals vaak te zien waren bij bruggen uit de Art Deco tijd. De beelden zijn van natuursteen.

Impressie kunstaankleding