In Maassluis dragen steeds meer mensen zelf hun steentje bij aan de leefbaarheid van hun buurt. Via een zogenaamde Wijkdeal kunnen bewoners op een laagdrempelige manier een deal sluiten met de gemeente Maassluis om samen de woonomgeving op te fleuren.

De Wijkdeal-formule, waarbij bewoners actief worden betrokken bij hun woonomgeving, is populair. De gemeente is hier blij mee want het maakt duidelijk dat bewoners trots zijn op hun woonomgeving. Ook werken bewoners en de gemeente bij een Wijkdeal op een positieve manier samen om de stad nog mooier te maken.

Afspraken en werkwijze

Bewoners kunnen een aanvraag indienen voor het verbeteren van het groen in hun buurt. Denk aan het plaatsen van een plantenbak of het creëren van een geveltuin in hun buurt. De gemeente beoordeelt het initiatief en werkt in overleg met de aanvrager (en een aantal betrokken bewoners) een plan uit voor de Wijkdeal. In het plan wordt vastgelegd wie binnen de Wijkdeal welke afspraken uitvoert.

De gemeente zorgt bij de start van de Wijkdeal dat er materialen beschikbaar zijn zoals plantenbakken, eventueel beplanting en/of handgereedschap. Elke deal is maatwerk. Wat de gemeente bijdraagt, wordt per deal beoordeeld. In overleg kan de gemeente bijvoorbeeld een bak leveren, gevuld met aarde. De initiatiefnemer kan dan zelf voor een vastgesteld bedrag planten halen bij het tuincentrum (waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt). De gemeente ziet erop toe dat zoveel mogelijk meerjarige, duurzame planten bij de Wijkdeals worden gebruikt. Eventueel kan afgesproken worden dat de gemeente de eerste aanplant op zich neemt.

Onderhoud

Uitgangspunt bij elke Wijkdeal is dat de buurtbewoners (samen) verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en het netjes houden van de planten(bakken) of de groenstrook. De gemeente controleert regelmatig of de afspraken voor de Wijkdeal worden nageleefd en geeft, als dat nodig is, aanvullend advies. Ook de aanvrager van de Wijkdeal kan contact opnemen met de gemeente voor overleg en advies over de uitvoering van de Wijkdeal.

In de Wijkdeal kunnen afspraken worden gemaakt over het jaarlijks vervangen van dode planten. Deze afspraken worden gemaakt na de aanvraag van de Wijkdeal. Het gaat dan om herbeplanting in een door de gemeente geplaatst(e) plantenbak. De gemeente besluit voor welk bedrag planten kunnen worden vervangen.

Wijkdeal-tegel en certificaat

De afspraken die de aanvrager, betrokken buurtgenoten en de gemeente hebben gemaakt voor de Wijkdeal worden vastgelegd in een certificaat. Als de Wijkdeal naar ieders wens is uitgevoerd, wordt op de plek van de deal een Wijkdeal-tegel geplaatst. Hiermee is het voor de hele buurt zichtbaar dat er een Wijkdeal met de gemeente is gesloten en dat bewoners zelf zorgen voor het onderhoud.

Stoppen met Wijkdeal

Als blijkt dat de afspraken voor de Wijkdeal niet worden nagekomen (bijvoorbeeld als planten onvoldoende worden onderhouden) kan de gemeente besluiten om te stoppen met de Wijkdeal. Ook de aanvrager kan de Wijkdeal opzeggen. Opzegging moet altijd schriftelijk (via e-mail) gebeuren bij de contactpersoon van de gemeente.

Wilt u ook een Wijkdeal sluiten?

Wilt u ook een Wijkdeal sluiten met de gemeente? Of wilt u een aanvraag doen voor herbeplanting? Met de onderstaande formulieren kunt u een aanvraag doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?