Samen zorgen we voor een prettige, veilige, schone en groene woonomgeving waarbij de onderlinge betrokkenheid en verdraagzaamheid worden vergroot. Wilt u meer weten over hoe de gemeente hierin voorziet of wilt u zelf een bijdrage leveren door bijvoorbeeld een leuke buurtactiviteit te organiseren? Op deze pagina vindt u alle informatie.

Als inwoner kent u uw wijk het best en weet u wat belangrijk is in uw buurt. Samen met buurtgenoten kunt u zich inzetten voor een schone en prettige buurt. Daardoor wordt de leefbaarheid en veiligheid versterkt en voelt men zich betrokken en medeverantwoordelijk voor de eigen leefomgeving. Een buurtinitiatief ondernemen kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door iets voor elkaar te organiseren of een stukje groen in eigen beheer te nemen.

Logo Bij ons in de wijk

De gemeente ondersteunt inwoners die iets voor hun buurt willen doen waar mogelijk met bijvoorbeeld gereedschap, materialen en mooier groen. Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Wijkcoördinatoren

De wijkcoördinatoren zijn het aanspreekpunt voor inwoners en bewonersorganisaties. Zij vervullen hiermee een schakelfunctie tussen u en de gemeentelijke organisaties,  jongerenwerk, politie, woningbouwcorporaties en andere organisaties. Ze stimuleren bewonersparticipatie en initiatieven door informatie, advies, ondersteuning en het verbinden van netwerken. Verder houden de wijkcoördinatoren zich bezig met veiligheid, maken ze knelpunten in de wijken bespreekbaar en spelen ze een actieve rol in de aanpak hiervan.

Foto van Erik Tijhuis

Erik Tijhuis
Wijkcoördinator
06-21104316

Burgemeesterswijk (Burgemeesterswijk en Vogelbuurt)
Wilgenrijk
Steendijkpolder
Kapelpolder (Componistenbuurt, Koningshoek, Het Balkon en Nieuwe Waterweg)

Foto van Marc Slingerland

Marc Slingerland
Wijkcoördinator
06-15005837

Taanschuurpolder ('t Hoofd, Zeeheldenbuurt, Oranjebuurt en De Kade)
Dijkpolder (Vertobuurt, Bloemenbuurt en Bomendal)
Sluispolder (Sluispolder-West, Sluispolder-Oost en binnenstad)
Aalkeetpolder (Zuidbuurt en De Dijk)
Kapelpolder ('t Stort en Kerkeiland)

Foto van Manon van der Have

Manon van der Have
Wijkcoördinator en coördinator Buurtpreventie
06-15329820

Bijdrage Verbeter je Buurt

Met een goed idee voor uw buurt kunt u een beroep doen op het wijkbudget. Dit budget stelt de gemeente samen met woningcorporatie Maasdelta beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan de sociale verbondenheid, leefbaarheid of veiligheid in uw buurt.

Hoe werkt het?

 • Dien uw initiatief in via het aanvraagformulier. Geef daarbij een duidelijke omschrijving van uw initiatief, waar en wanneer uw initiatief plaatsvindt, wat u daarbij nodig heeft en wat de door u ingeschatte kosten zijn.
 • Uw initiatief wordt besproken door team wijkbeheer van de gemeente. Er wordt bekeken of uw initiatief voldoet aan de voorwaarden en de hoogte van de bijdrage voor uw initiatief wordt bepaald. 
 • U ontvangt bericht of uw aanvraag wordt toegekend en met welk bedrag er vanuit Verbeter je Buurt wordt bijgedragen aan uw initiatief.
 • De verhuur of inkoop van materialen of benodigdheden die u nodig heeft voor uw initiatief worden rechtstreeks door de gemeente ingekocht. Uitzonderingen hierop dienen altijd vooraf overlegd te worden.

 Wat zijn de voorwaarden?

 • Het initiatief wordt uiterlijk 3 weken voor uitvoering ingediend via het aanvraagformulier.
 • Het initiatief wordt ingediend door één of meerdere inwoners woonachtig in Maassluis.
 • Het initiatief draagt bij aan sociale verbondenheid, leefbaarheid en/of veiligheid in de buurt.
 • Zonder financiële bijdrage kan het initiatief niet plaatsvinden.
 • Er zijn meerdere inwoners betrokken bij de uitvoering van het initiatief.
 • Het initiatief is niet in strijd met de wet of het gemeentebeleid.
 • Het initiatief vindt plaats in Maassluis.
 • Als er sprake is van een buurtinitiatief, wordt voldaan aan de voorwaarden voor een melding 0-evenement of evenementenvergunning. Kijk voor meer informatie op: Evenement organiseren | Gemeente Maassluis.
 • De huur van benodigdheden of diensten wordt door de gemeente gedaan.
 • Bij een financiële bijdrage voor de aanschaf van materialen geeft u aan op welke manier het beschikbaar blijft voor de buurt.
 • Er kan geen aanvraag voor eten of drinken worden gedaan.
 • Het initiatief moet binnen een jaar na de aanvraag worden uitgevoerd.

Wilt u ook een bijdrage voor uw buurt?

Met het onderstaande formulier kunt u een aanvraag doen.

Aanvraagformulier bijdrage Verbeter je Buurt.

 

Veel voorkomende initiatieven

Er is een aantal veel voorkomende initiatieven dat jaarlijks door inwoners wordt ingediend. Voor sommige initiatieven gelden aanvullende voorwaarden.

Hanging basket

Een aanvraag voor een hanging basket kunt u indienen van 1 januari tot 15 april. De gemeente kijkt hoeveel hanging baskets er al in uw wijk hangen en er wordt rekening gehouden met een evenredige verdeling in Maassluis. Het water geven en jaarlijks opnieuw vullen wordt door buurtbewoners gedaan. Als de hanging basket niet goed wordt onderhouden, kan de gemeente besluiten deze te verwijderen. Voor herbeplanting is een maximum bijdrage van €35,- per lantaarnpaal beschikbaar. U dient hiervoor opnieuw een aanvraag Verbeter je buurt in te dienen.

Foto hanging baskets
Hanging basket

BuurtAED

Voor de aanschaf van een BuurtAED is een maximum en eenmalige bijdrage van €500,- beschikbaar. Voorwaarde is dat er geen andere BuurtAED aanwezig is binnen een straal van 500 meter. De voorgenomen locatie voor de BuurtAED is voor iedereen vrij toegankelijk en dient aangemeld te worden bij www.hartslag.nu 

Foto AED
BuurtAED

Vragen?

Voor vragen of hulp bij het uitwerken van uw initiatief staan wij voor u klaar. U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de wijkcoördinatoren of via e-mailadres bijonsindewijk@maassluis.nl.

De Maassluise Wijkaanpak

Met de Maassluise Wijkaanpak probeert de gemeente, samen met inwoners en (maatschappelijke) instellingen, de sociale banden in de wijken te versterken. Omdat iedere wijk anders is, wordt per wijk gekeken wat nodig is om de kracht van inwoners en instellingen écht te benutten. Om erachter te komen wat er nodig is, gaan we met inwoners en ondernemers in gesprek. Samen maken we een plan van aanpak waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. 

Sluispolder-Oost

De wijkaanpak is in 2022 gestart in Sluispolder-Oost.

Bloemenbuurt en Bomendal (Dijkpolder)

In 2024 is gestart met de wijkaanpak in de Bloemenbuurt en het Bomendal.

Heeft u gevonden wat u zocht?