De burgemeester en wethouders houden regelmatig spreekuur of hebben op een andere manier contact met de inwoners van Maassluis. Na het reces gaat dit weer van start en volgt de planning van de spreekuren op deze pagina. 

Burgemeester (Edo) Haan

Thema: veilig Maassluis
De volgende onderwerpen behoren tot de portefeuille van de heer Haan:

 • Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid, inclusief boa’s
 • Burgerlijke stand en verkiezingen
 • Ambassadeurschap gemeenten, inclusief stedenband
 • Privacy/AVG
 • Evenementen

Wethouder (Corine) Bronsveld-Snoep

Thema: sociaal en menselijk Maassluis

Zij heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

 • Zorg, inclusief Wmo en volksgezondheid
 • Jeugdzorg
 • Wijkteam
 • Cultuur
 • Personeel en Organisatie
 • Communicatie en dienstverlening

Wethouder (Sjoerd) Kuiper

Thema: meedoen in Maassluis

Hij heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting, inclusief monumenten en archeologie
 • Werk en Inkomen
 • Participatie en sociale activering
 • Sociale cohesie, inclusief integratie
 • Lokaal armoedebeleid

Wethouder (Sjef) Evers

Thema: kwaliteit van Maassluis

Hij heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Financiën
 • Gemeentelijke eigendommen, inclusief stadhuis
 • Economie, inclusief stadspromotie en toerisme
 • Verkeer en (openbaar) vervoer
 • Sport en Recreatie
 • Openbare ruimte en Stadsbedrijf

Wethouder (Denise) Mulder-Solleveld

Thema: toekomst van Maassluis

Zij heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

 • Duurzaamheid en milieu, inclusief afvalbeleid, afvalinzameling /-verwerking
 • Onderwijs en jeugd, inclusief bibliotheek
 • Sport en recreatie
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Informatievoorziening en automatisering