Spreekuren B en W

Foto van burgemeester en wethouders van Maassluis
Van links naar rechts: wethouder Corine Bronsveld-Snoep, wethouder Denise Mulder-Solleveld, gemeentesecretaris Patrick Verstoep, burgemeester Jack de Vries, wethouder Sjoerd Kuiper en wethouder Sjef Evers (fotograaf: Chris Kalkman).

De burgemeester en wethouders houden regelmatig spreekuur of hebben op een andere manier contact met de inwoners van Maassluis.

Burgemeester (Jack) de Vries

Thema: veilig Maassluis

Hij heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid inclusief boa’s
 • Burgerlijke stand en verkiezingen
 • Ambassadeurschap gemeenten inclusief stedenband
 • Privacy/AVG
 • Evenementen

Spreekuur

Wilt u spreken met burgemeester Jack de Vries over onderwerpen uit zijn portefeuille? Dat kan tijdens een spreekuur.

Wethouder (Corine) Bronsveld-Snoep

Thema: sociaal en menselijk Maassluis

Zij heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

 • Zorg inclusief Wmo en volksgezondheid
 • Jeugdzorg
 • Wijkteam
 • Cultuur
 • Personeel en Organisatie
 • Communicatie en dienstverlening

Spreekuur

Wilt u spreken met wethouder Corine Bronsveld-Snoep over onderwerpen uit haar portefeuille? Dat kan tijdens een spreekuur.

Wethouder (Sjoerd) Kuiper

Thema: meedoen in Maassluis

Hij heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting inclusief monumenten en archeologie
 • Werk en Inkomen
 • Participatie en sociale activering
 • Sociale cohesie inclusief integratie
 • Lokaal armoedebeleid

Spreekuur

Wilt u spreken met wethouder Sjoerd Kuiper over onderwerpen uit zijn portefeuille? Dat kan tijdens een spreekuur.

Wethouder (Sjef) Evers

Thema: kwaliteit van Maassluis

Hij heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Financiën
 • Gemeentelijke eigendommen inclusief stadhuis
 • Economie inclusief stadspromotie en toerisme
 • Verkeer en (openbaar) vervoer
 • Sport en Recreatie
 • Openbare ruimte en Stadsbedrijf

Spreekuur

Wilt u spreken met wethouder Sjef Evers over onderwerpen uit zijn portefeuille? Dat kan tijdens een spreekuur.

Wethouder (Denise) Mulder-Solleveld

Thema: toekomst van Maassluis

Zij heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

 • Duurzaamheid en milieu inclusief afvalbeleid, -inzameling en -verwerking
 • Onderwijs en jeugd inclusief bibliotheek
 • Sport en recreatie
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Informatievoorziening en automatisering

Spreekuur

Wilt u spreken met wethouder Denise Mulder-Solleveld over onderwerpen uit haar portefeuille? Dat kan tijdens een spreekuur.