S.B. (Sjoerd) Kuiper
Wethouder PvdA
T: 010-5931740
E: college@maassluis.nl

Portefeuille

Thema: meedoen in Maassluis

 • Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting inclusief Monumenten en archeologie
 • Werk en Inkomen
 • Participatie en sociale activering
 • Sociale cohesie inclusief Integratie
 • Lokaal armoedebeleid

Spreekuur

Wethouder Sjoerd Kuiper houdt op vrijdag 25 november 2022 van 12.30 tot 13.30 spreekuur bij Kevin's Grand Café (P.C. Hooftlaan 6). Heeft u een onderwerp binnen zijn portefeuille dat u graag met hem bespreekt, dan bent u van harte welkom. Het is niet nodig om van tevoren een afspraak te maken, maar het is wel handig om wachttijden te voorkomen. Aanmelden kan via T: 010-5931740 of s.kuiper@maassluis.nl.

Gemeenschappelijke regelingen

 • Plv. lid van het AB DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Lid van het AB Stroomopwaarts MVS
 • Lid van het DB Stroomopwaarts MVS
 • Plv. lid van het DB van het ROGplus NWN
 • Plv. lid van het AB van de GGD Rotterdam Rijnmond

Commissies en instellingen

 • Lid van het wethouders overleg Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Examinator Scouting regio Maasdelta

Heeft u gevonden wat u zocht?