S.B. (Sjoerd) Kuiper
Wethouder PvdA
T: 010-5931741
E: college@maassluis.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
 • Werk en Inkomen
 • Sociale activering
 • Sociale cohesie
 • Co√∂rdinerend wethouder sociale cohesie

Spreekuur

Wethouder Sjoerd Kuiper houdt zijn maandelijkse spreekuur, onder de naam 'Koffie met Kuiper', op locatie in de stad. De eerstvolgende 'Koffie met Kuiper' is op woensdag 27 oktober 2021 van 14.00 tot 15.00 uur bij de Kunst en Cultuur Academie aan de IJsvogelstraat 2.
Heeft u een onderwerp binnen zijn portefeuille dat u graag met hem bespreekt, dan bent u van harte welkom op het spreekuur. Sjoerd Kuiper zorgt voor de koffie. Het is niet nodig om van tevoren een afspraak te maken, maar het is wel handig om wachttijden te voorkomen. Aanmelden kan via 010-5931741 of s.kuiper@maassluis.nl.

Gemeenschappelijke regelingen

 • Lid van het AB Stroomopwaarts MVS
 • Lid van het DB Stroomopwaarts MVS
 • Plv. lid van het bestuur van het ROGplus NWN
 • Plv. lid van het AB van de GGD Rotterdam Rijnmond

Commissies en instellingen

 • Lid van het wethouders overleg Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam

Nevenfunctie(s) onbezoldigd

 • Lid stambestuur scouting Karel Doormangroep
 • Examinator Scouting regio Maasdelta

Heeft u gevonden wat u zocht?