S.B. (Sjoerd) Kuiper
Wethouder PvdA
T: 010-5931740
E: college@maassluis.nl

Portefeuille

Thema: meedoen in Maassluis

  • Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting,¬†inclusief monumenten en archeologie
  • Werk en Inkomen
  • Participatie en sociale activering
  • ¬†Sociale cohesie, inclusief integratie
  • Lokaal armoedebeleid

Heeft u gevonden wat u zocht?