S.B. (Sjoerd) Kuiper
Wethouder PvdA
T: 010-5931740
E: college@maassluis.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
 • Werk en Inkomen
 • Sociale activering
 • Sociale cohesie
 • Co√∂rdinerend wethouder sociale cohesie

Spreekuur

Wethouder Sjoerd Kuiper houdt op donderdag 20 januari 2022 van 11.00 tot 12.00 uur spreekuur. Het spreekuur is digitaal maar als de coronamaatregelen dat toelaten, kan het mogelijk ergens in Maassluis op locatie plaatsvinden. In dat geval wordt de locatie nog bekendgemaakt. Heeft u een onderwerp binnen zijn portefeuille dat u graag met hem bespreekt, dan bent u van harte welkom op het spreekuur. Maak van tevoren een afspraak via 010-5931740 of s.kuiper@maassluis.nl.

Gemeenschappelijke regelingen

 • Lid van het AB Stroomopwaarts MVS
 • Lid van het DB Stroomopwaarts MVS
 • Plv. lid van het bestuur van het ROGplus NWN
 • Plv. lid van het AB van de GGD Rotterdam Rijnmond

Commissies en instellingen

 • Lid van het wethouders overleg Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam

Nevenfunctie(s) onbezoldigd

 • Lid stambestuur scouting Karel Doormangroep
 • Examinator Scouting regio Maasdelta

Heeft u gevonden wat u zocht?