S.B. (Sjoerd) Kuiper
Wethouder PvdA
T: 010-5931741
E: college@maassluis.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
 • Werk en Inkomen
 • Sociale activering
 • Sociale cohesie
 • Coördinerend wethouder sociale cohesie

Spreekuur

Wethouder Sjoerd Kuiper houdt zijn spreekuur 'Koffie met Kuiper' vanwege de coronamaatregelen niet op locatie in de stad. Hij houdt een telefonisch/digitaal spreekuur op vrijdag 23 april 2021 van 10.30 tot 11.30 uur. U kunt met hem spreken via de telefoon maar ook via MS Teams of WhatsApp beeldbellen. Heeft u vragen of opmerkingen over onderwerpen uit zijn portefeuille? U kunt u tot de dag van het spreekuur aanmelden via telefoonnummer 010-5931741 of s.kuiper@maassluis.nl

Gemeenschappelijke regelingen

 • Lid van het AB Stroomopwaarts MVS
 • Lid van het DB Stroomopwaarts MVS
 • Plv. lid van het bestuur van het ROGplus NWN
 • Plv. lid van het AB van de GGD Rotterdam Rijnmond

Commissies en instellingen

 • Lid van het wethouders overleg Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam

Nevenfunctie(s) onbezoldigd

 • Lid stambestuur scouting Karel Doormangroep
 • Examinator Scouting regio Maasdelta

Heeft u gevonden wat u zocht?