Mw. D.N. (Denise) Mulder-Solleveld

Wethouder Maassluis Belang
T: 010-5931514
E: college@maassluis.nl

Portefeuille

Thema: toekomst van Maassluis

  • Duurzaamheid en milieu inclusief afvalbeleid, afvalinzameling en -verwerking
  • Onderwijs en jeugd inclusief bibliotheek
  • Sport en recreatie
  • Jeugd- en jongerenwerk
  • Informatievoorziening en automatisering

Gemeenschappelijke regelingen

  • Lid van het AB DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Lid van het AB ROGplus NWN

Nevenfuncties

Geen.

Heeft u gevonden wat u zocht?