Leefbaarheid en Veiligheid

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijk in een wijk. Voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van mensen is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk criminaliteit en overlast is. Maar ook dat je mag zijn wie je bent, ongeacht ras, gender, religie, afkomst of geaardheid.

Bij de leefbaarheid gaat het erom dat een omgeving aantrekkelijk is om er in te wonen of werken. De gemeente Maassluis vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun woon- en leefomgeving.

Inwoners zijn de belangrijkste ervaringsdeskundigen als het gaat over de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk. Via 'Bij ons in de wijk' werken gemeente en wijkbewoners samen aan de veiligheid en leefbaarheid. Bewonersparticipatie en bewonersinitiatief staan hierbij centraal. Bewoners leveren een bijdrage aan het verbeteren van het leefklimaat in de wijken, niet alleen door mee te praten maar juist door initiatieven die de samenhang en leefbaarheid in de wijk verbeteren.