Wat is het?

Gemeente Maassluis en Stadsbedrijf zetten zich in om de openbare ruimte zo optimaal mogelijk 'mooi en leefbaar' te houden voor de inwoners en bezoekers. Dit geldt voor zaken als groen, wegen, straatmeubilair en verlichting. Natuurlijk kunnen Maassluizers zelf ook een bijdrage leveren om de stad schoon en leefbaar te houden.

Beeldkwaliteit

Het onderhoud door Stadsbedrijf wordt niet, zoals lange tijd gebruikelijk was, met een vaste regelmaat uitgevoerd maar wordt afgestemd op de feitelijk zichtbare situatie buiten: de beeldkwaliteit.

Wat moet ik doen?

Beeldkwaliteit is de norm

Het uitgangspunt bij het onderhoud van de openbare ruimte zijn de 'beeldkwaliteitsnormen' zoals eerder vastgesteld door de gemeenteraad in de Visie openbare ruimte. Er zijn in Maassluis gebieden met verschillende normen: hoog en basis. Als die normen volgens vast omschreven (landelijke) richtlijnen in het gedrang komen, volgt actie om de afgesproken beeldkwaliteit te handhaven.

Handboek

In het handboek Beeldmaatlatten (931,33 KB) is voor verschillende onderdelen in de openbare ruimte met foto’s uitgewerkt welk beeld er buiten bij deze normen mag worden verwacht en welk onderhoud daarbij gemiddeld hoort. Het moment van uitvoeren van dat onderhoud is afhankelijk van de situatie buiten.

Efficiënter onderhoud

Het snoeien, schoffelen en opruimen gebeurt hiermee efficiënter dan voorheen toen het onderhoud grotendeels op vaste momenten werd uitgevoerd. Nu wordt gewerkt op basis van de feitelijke situatie ter plekke. Dus als er volgens de norm niet veel onkruid in een plantsoen is, kan het schoffelen even worden uitgesteld. Maar als er door ongunstige weersomstandigheden veel onkruidgroei is, wordt er vaker gewied. Hiermee wordt dus het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd op het juiste moment en wordt onnodig onderhoud voorkomen.

Drie wijkploegen van Stadsbedrijf

Voor een goede uitvoering van het beeldgericht werken, werkt Stadsbedrijf in drie gebiedsgebonden wijkploegen: Oost, Midden en West. Deze ploegen zijn dagelijks in deze gebieden actief, komen daardoor vaak op dezelfde plekken en zitten daardoor dicht op de actuele situatie. Het onderhoud kan zo beter worden afgestemd op wat nodig is voor het handhaven van de afgesproken beeldkwaliteitsnorm.

Nadere informatie

Wilt u weten wat de termen 'hoog' en 'basis' voor de verschillende onderdelen in uw buitenruimte betekenen? Bekijk dan het handboek Beeldmaatlatten (931,33 KB).

Hoe lang duurt het?

De gemeenteraad van Maassluis heeft voor het onderhoud van de openbare ruimte 'beeldkwaliteitsnormen' vastgesteld in de Visie openbare ruimte (14,33 MB).

Downloads

Contact

Heeft u meldingen of klachten over het onderhoud van de openbare ruimte? Meld dit via het Meldpunt openbare ruimte of via de Fixi-app.

Met vragen over de Beeldmaatlatten kunt u contact opnemen met Stadsbedrijf via gemeentelijk telefoonnummer 14 010.

Heeft u gevonden wat u zocht?