""

Losloopgebieden in Maassluis

Hondenpoep is één van de grootste ergernissen in Maassluis. Om deze reden is er een nieuw beleid opgesteld waarin een volledig aanlijn- en opruimplicht geldt binnen de bebouwde kom. Aan de randen van de gemeente zijn speciale losloopgebieden aangewezen waar geen aanlijn- en opruimplicht geldt. Bekijk waar deze losloopgebieden en speelvelden in Maassluis zijn.

Honden- en paardenpoep

De uitwerpselen van honden en paarden veroorzaken op veel plaatsen overlast.  Met name daar waar kinderen spelen is hondenpoep dat blijft liggen een grote ergernis. Heeft u een hond? Zorg dan dat u standaard een schepje of en zakje mee neemt om de poep op te ruimen. Ook over paardenpoep (op fietspaden) komen regelmatig klachten bij de gemeente binnen. Ruiters zijn net als hondeneigenaren verplicht de uitwerpselen op te ruimen. Dit vraagt wat creativiteit maar is best mogelijk, als het niet tijdens de rit is dan wel erna. Dit is in de Algemene Plaatselijke Verordening geregeld om de overlast te beperken.

Overlast door hondenpoep en loslopende honden

is eenvoudig te voorkomen door een schepje of zakje mee te nemen en de poep op te ruimen. Honden mogen in de bebouwde kom nooit loslopen ook niet als ze goed luisteren en geen vlieg kwaad doen. Alleen buiten de bebouwde kom mogen ze los met dien verstande dat ze onder direct toezicht staan. Het negeren van de regels kan een proces-verbaal opleveren.

Proces-verbaal

Wanneer mensen zich niet houden aan de regels voor het aanlijnen van honden, kan men hiervoor een proces verbaal krijgen. Deze boete bedraagt, afhankelijk van de situatie, minimaal 90,00 euro. Wanneer mensen zich niet houden aan de opruimplicht conform de APV kan men hiervoor een proces-verbaal krijgen. Deze boete bedraagt 140,00 euro. Deze boetes zijn landelijk vastgelegd.

Melding

Mensen kunnen een melding doen met betrekking tot hondenpoep en loslopende honden. Gebruik hiervoor het Melding Openbare Ruimte.

Heeft u gevonden wat u zocht?