Wat is het?

Heeft u wel eens last van uw buren? Dat kan gebeuren. Bijvoorbeeld door lawaai, rommel of stank. Maar soms kunnen uw buren echt overlast geven. Dan heeft u heel veel of heel vaak last van uw buren. Als een buurtgenoot herhaaldelijk overlast veroorzaakt en daarmee het woongenot van u en andere omwonenden beperkt, spreken we over woonoverlast.

Wat moet ik doen?

Komt u er samen niet uit dan kunt u een melding van woonoverlast doen. Dat kan bij:

Huurt u een woning van Maasdelta?

Huurt u een woning van Vestia?

Heeft u een koopwoning?

U kunt het overlast ook melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 010 of het digitale formulier Woonoverlast

Hoe lang duurt het?

Wat is woonoverlast?

We spreken van ‘woonoverlast’ als u heel vaak last heeft van het gedrag van een van uw buren. Het gaat dan met name om overlast vanuit de ene woning, of tuin, naar buurtgenoten toe; overlast die directe buren van elkaar hebben en dan nog met een bepaalde regelmaat. Bij woonoverlast kunt u denken aan aanhoudende burenruzies, overlast van bezoek, verbaal geweld, geluidsoverlast, vervuiling, intimidatie en extreme overlast van kinderen (gedrag, geluid).

Aanpak woonoverlast

De organisatie waar de melding thuishoort, bepaalt de aanpak en bekijkt of er meer instanties nodig zijn om het probleem op te lossen. Er wordt bekeken of de overlast-situatie bekend is en of er al eerder actie ondernomen is bij deze melding. Mocht het nodig zijn, dan wordt in overleg met u en de overlastgever een bemiddelaar ingezet die bemiddelt tussen u en de overlastgever.

Terugkoppeling

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van de afhandeling van uw melding? Dat kan. Details over de afhandeling van de melding zijn echter vertrouwelijk.

Extra informatie

Wat kunt u zelf doen?

Vaak komen buren onderling tot een goede oplossing voor problemen, ook als het gaat om woonoverlast. Ga daarom in gesprek als u overlast ervaart. Als uw buurtgenoten niet weten dat u last heeft van hun gedrag, kunnen zij hun gedrag ook niet aanpassen. Kies altijd een rustig moment om hen aan te spreken en blijf vriendelijk. Ruzie lost niets op en verergert de situatie vaak.

Heeft u gevonden wat u zocht?