In ons huisvuil zitten nog veel materialen die we kunnen hergebruiken. Als wij meer verpakkingsplastic, papier, blik, textiel, etensresten en tuinafval apart aanbieden kunnen met dit 'afval' nieuwe producten worden gemaakt. Bovendien worden de kosten voor het verwerken van ons afval fors minder. Daarom stapt de gemeente Maassluis over op een andere manier van afval inzamelen. Want hoe minder restafval er overblijft, hoe beter.

Grondstof voor nieuwe producten

Een groot deel van ons huisvuil kan nog worden hergebruikt. Zo kan er van verpakkingsplastic nieuw speelgoed worden gemaakt, bioafval wordt gebruikt voor biogas en compost en van kartonnen drinkpakken kan behang worden gemaakt. Als we deze grondstof voor nieuwe producten uit ons afval halen, belasten we de aarde een stuk minder. Dus doe mee!
Beter afval scheiden. Samen halen we er meer uit. Wat je doet telt!

Wijk voor wijk

De Zwaluwstraat had in Maassluis de primeur om met de nieuwe manier van afval inzamelen kennis te maken. Uit de eerste ervaringen blijkt dat deze bewoners meer grondstoffen uit het afval halen dan in de oude situatie. Daarom voert de gemeente Maassluis nu wijk voor wijk het nieuwe inzamelen in. Een deel van de Vogelwijk is als eerste laagbouwwijk aan de beurt. Eind 2022 zou het nieuwe inzamelen in heel Maassluis doorgevoerd moeten zijn.

Als uw wijk aan de beurt is, ontvangt u een brief van de gemeente met alle informatie. Deze bewonersbrieven kunt u ook hieronder downloaden.

Eerste stap zet u thuis

Veel Maassluizers scheiden hun afval al zorgvuldig maar het doel van de nieuwe manier van afval inzamelen is dat we dat met z'n allen gaan doen. Nu bieden wij in Maassluis jaarlijks, gerekend per inwoner, nog veel restafval aan. Die hoeveelheid ligt zelfs ruim boven het Nederlands gemiddelde. De eerste stap de hoeveelheid restafval te verminderen zet u thuis. Dat is de plek waar alle bruikbare grondstoffen het makkelijkst gescheiden kunnen worden van de rest van het afval. De gemeente helpt u dat beter afval scheiden zo eenvoudig mogelijk te doen.

Voor meer informatie kunt u hieronder de folders downloaden. Deze folders verschillen per wijk.

Woont u in een laagbouwwoning?

Bewoners van een laagbouwwoning ontvangen van de gemeente een extra minicontainer. De minicontainer (groene deksel) voor bioafval heeft u al. Uw grijze minicontainer krijgt een oranje deksel en wordt gebruikt voor verpakkingsplastic, metaal en drinkpakken. De nieuwe container heeft een blauwe deksel en is bestemd voor oud papier.

Textiel en glas brengt u, net als nu, naar een verzamelcontainer in de wijk of bij het winkelcentrum. Het restafval, wat door de nieuwe manier van afval scheiden fors zou moeten verminderen, brengt u naar een ondergrondse container in de buurt. Hiervoor ontvangt u een afvalpas.

Woont u in een hoogbouwwoning?

Voor bewoners van hoogbouw staan in de directe omgeving van de woning al ondergrondse containers voor restafval. Het restafval, wat door de nieuwe manier van afval scheiden fors zou moeten verminderen, brengt u naar deze containers in de buurt. Hiervoor ontvangt u een afvalpas. Een deel van de bestaande containers voor restafval wordt omgebouwd tot container voor verpakkingsplastic, metaal en drinkpakken. Ook bioafval, oud papier en karton blijft u naar de containers dichtbij uw flat of appartement brengen. Textiel en glas brengt u, net als nu, naar een verzamelcontainer in de wijk of bij het winkelcentrum.   

Locatie ondergrondse containers Vogelwijk

De locaties van de nieuwe ondergrondse containers in het deel van de Vogelwijk dat na de zomer van start gaat met de nieuwe manier van afval scheiden, zijn nog niet definitief. Tijdens twee inloopbijeenkomsten konden bewoners van de Vogelwijk meepraten over de definitieve locaties van de ondergrondse containers. Deze inloopbijeenkomsten waren op 14 en 15 juli 2021.

Hulp bij beter afval scheiden 

Wat hoort in welke container? Met behulp van onderstaande flyer (zie spiekbrief) helpen wij u graag op weg bij het goed scheiden van uw afval. 

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar afvalscheiden@maassluis.nl.

Veelgestelde vragen en antwoorden over 'Beter afval scheiden'

Elk huishouden heeft afval. Door het afval beter te scheiden kunnen veel grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Zo hoeft er minder restafval te worden verbrand. Dat is goed voor het milieu en het drukt de kosten van afvalverwerking.

Het afval dat herbruikbaar is, wordt aan huis opgehaald. Inwoners van een laagbouwwoning krijgen een minicontainer voor plastic, metalen en drinkverpakkingen (PMD), groente- fruit- en tuinafval en etensresten (bioafval) en oud papier. Het restafval brengt u zelf weg naar een ondergrondse container in de buurt.

Wat is 'beter afval scheiden'?

Maassluis gaat wijk voor wijk over op een nieuwe manier van afvalinzameling. Dat doen we samen. Voor de inwoners betekent dit dat zij hun afval beter moeten scheiden. Het afval dat herbruikbaar is, zoals PMD, bioafval en papier wordt (aan huis) opgehaald. Het restafval kunt u naar de ondergrondse container in de buurt brengen.

Waarom doet de gemeente dit?

De gemeente Maassluis wil de hoeveelheid restafval aanzienlijk verminderen. Veel afval bestaat nog uit waardevolle grondstoffen die bruikbaar zijn voor nieuwe producten. Met de invoering van 'beter afval scheiden' zetten we een belangrijk stap om het restafval in de gemeente Maassluis fors te verminderen. De gemeente biedt de service om gescheiden waardevolle grondstoffen thuis op te halen en vraagt bewoners zelf hun restafval weg te brengen.

Wanneer gaat er voor mij iets veranderen?

In een deel van de Vogelwijk worden in oktober/november 2021 ondergrondse containers geplaatst en gaat het 'beter afval scheiden' van start. 
Zodra uw wijk aan de buurt is, wordt u tijdig geïnformeerd. Volgens de huidige planning is het ‘beter afval scheiden‘ voor het einde van 2022 in heel Maassluis ingevoerd.

Wat verandert er voor mij? Wat moet ik doen?

Door de nieuwe manier van afvalinzameling maken we u het scheiden van grondstoffen gemakkelijk. Dat doen we door aan huis te voorzien in aparte containers waar u PMD, bioafval en papier in kunt scheiden. De kleine hoeveelheid restafval die overblijft brengt u naar de ondergrondse container in uw wijk. Uit ervaring blijkt dat inwoners gemiddeld 2 x per week naar de ondergrondse restafvalcontainer lopen.

Waar wordt naar gekeken bij het bepalen van een locatie voor een ondergrondse container?

Bij de keuze voor een locatie wordt rekening gehouden verschillende uitgangspunten zoals de afstand tussen de woning en de afvalcontainer, de bereikbaarheid van de locatie, de ondergrondse infrastructuur, het aantal huishoudens dat wordt aangesloten op de container en de verkeersveiligheid.

Hoe zit het met stankoverlast?

Stankoverlast bij ondergrondse containers voor restafval komt amper voor. Als u uw bioafval goed scheidt en niet in de ondergrondse container weggooit bij het restafval, dan wordt stankoverlast voorkomen. Daarnaast worden de containers jaarlijks gereinigd.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Door de aanwezigheid van dempers op de containerklep is bij normaal gebruik de geluidsproductie beperkt. De ervaring leert dat deze geluiden verdwijnen in omgevingsgeluid. 
Het geluid van het legen van de containers is vergelijkbaar met de huidige situatie waarbij de minicontainers worden opgehaald door een vrachtwagen.

Hoe wordt voorkomen dat afval naast de container wordt gezet en de openbare ruimte vervuilt? 

De ervaring leert dat het bij 80% van de containers goed gaat en het netjes blijft rond de container. Wanneer we in een wijk starten met 'beter afval scheiden' communiceren we duidelijk over de 'spelregels' en zien we toe op de naleving van deze regels. Een afvalcoach van de gemeente Maassluis houdt in de gaten bij welke containers er afval wordt bijgeplaatst. De afvalcoach zal inwoners actief aanspreken en waar nodig handhaving inschakelen.

Hoe vaak wordt de container geleegd? 

In de ondergrondse containers zit de nodige techniek. De containers staan in verbinding met stadsbedrijf via software. Die software registreert hoe vaak de klep opent. Wanneer de container voor 80% vol is, krijgt de planning van Stadsbedrijf een seintje dat de container geleegd moet worden. De chauffeur zal de container dan zo snel mogelijk legen.

Hoe zit het met privacy? Worden op het pasje ook persoonsgegevens geregistreerd?

Nee, op de pasjes worden geen persoonsgegevens geregistreerd.  Met de afvalpas wordt alleen het aantal klepopeningen geregistreerd. Er worden geen overige (en onnodige) gegevens geregistreerd in het kader van privacy.

Waarom kan de huidige minicontainer niet worden aangepast? En is de PMD container nieuw?

Veel minicontainers die in Maassluis worden gebruikt zijn al behoorlijk oud. Daarom worden ze vervangen. Het aanpassen van de bestaande containers is arbeidsintensiever, waardoor de bijbehorende kosten hoger zouden zijn. De oude minicontainers voor restafval worden gerecycled tot nieuwe containers.

Ik wil gebruik maken van een andere ondergrondse container?

Dat kan. Wanneer u de toegangspas heeft ontvangen voor de ondergrondse container, kunt u hierover contact opnemen met het klantcontactcentrum van Stadsbedrijf. Uw afvalpas kunt u gebruiken op drie ondergrondse restafvalcontainers in de buurt.

Welk afval moet in welke container?

Op de website van Milieu Centraal kunt u lezen welk afval u in welke container moet gooien.

Waar komen de nieuwe ondergrondse containers?

De mogelijke locaties worden aan de uitgangspunten getoetst. Niet elke locatie is geschikt voor een ondergrondse container. Er wordt onder andere rekening gehouden met de 'af te leggen afstand' tussen woning en container. Ook de beschikbare ruimte in de wijk, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond en rolstoeltoegankelijkheid spelen mee. Het veilig kunnen legen van de containers en de bereikbaarheid van de locatie voor de vuilniswagen zijn ook belangrijke factoren. Over de voorlopige locaties ontvangen bewoners een brief met informatie. De bewoners worden uitgenodigd voor een bijeenkomst in de buurt, waar iedereen vragen kan stellen. Bij twijfel over een locatie kan in overleg naar een alternatief worden gezocht.

Wat gebeurt er met de containers bij de winkelcentra?

Deze wijkcontainers blijven staan. De textiel en glasinzameling wordt niet gewijzigd door de invoering van beter afval scheiden. U kunt op de website van de gemeente Maassluis zien waar bij u in de buurt containers staan.

Moeten minder validen en ouderen straks ook met hun afval naar de ondergrondse containers? 

De nieuwe regels gelden voor iedereen. Uitgangspunt is dat degene die verantwoordelijk is voor het (laten) doen van de boodschappen ook verantwoordelijk is voor het (laten) weggooien van het restafval in de hiervoor bestemde verzamelsystemen. Hierbij is de inzet van mensen in het sociale netwerk van belang. Mochten er mensen in beeld zijn die desondanks toch nog een mogelijke maatwerkoplossing benodigd hebben, zal de gemeente met deze mensen in gesprek gaan. Het uitgangspunt is dat we mensen nooit met hun afval laten zitten.

Bij hoeveel ondergrondse containers kan ik terecht met mijn pas? 

Uw afvalpas geeft toegang tot de drie voor u dichtstbijzijnde ondergrondse restafvalcontainers. Als u gebruik wilt maken van een andere container, stuur dan een e-mail naar afvalscheiden@maassluis.nl met uw adres, afvalpasnummer en het containernummer van de gewenste container, dan wordt uw afvalpas hieraan gekoppeld.

Kan ik een extra afvalpas aanvragen?

De afvalpas is gekoppeld aan uw adres. Per huishouden verstrekken wij één afvalpas. Het is niet mogelijk om een tweede pas aan te vragen.

Mijn afvalpas geeft een foutmelding bij gebruik. Wat moet ik doen?

Als de pas een foutmelding geeft bij gebruik, neem dan contact op met het klantcontactcentrum van Stadsbedrijf op telefoonnummer 14010. Mocht er een technisch defect zijn, dan wordt de pas kosteloos vervangen.

Mijn afvalpas is gestolen of beschadigd. Wat moet ik doen?

Bent u de afvalpas kwijt (diefstal) of is deze beschadigd? Dan kunt u tegen betaling een nieuwe afvalpas aanvragen op telefoonnummer 14010. Bij het aanvragen van een nieuwe afvalpas, wordt automatisch uw oude pas geblokkeerd.  Zodra de nieuwe afvalpas klaar is, kunt u deze ophalen bij Stadsbedrijf aan de Heldringstraat 6 in Maassluis. Een vervangende afvalpas kost € 15,00. U betaalt dit bedrag wanneer u de nieuwe pas ophaalt.

Waar laat ik de afvalpas als ik ga verhuizen?

De afvalpas is geregistreerd op uw adres en hoort bij de woning. Laat de afvalpas bij verhuizing achter in de woning. De afvalpas werkt alleen op de containers in de directe omgeving van het huisadres.

Ik ben verhuisd maar in de nieuwe woning is geen afvalpas aanwezig

Bent u verhuisd en is de afvalpas niet in de woning aanwezig? Dan kunt u op vertoon van hun huur/koopcontract binnen 3 maanden na verhuizing gratis een nieuwe afvalpas aanvragen via telefoonnummer 14010.