In ons huisvuil zitten nog veel materialen die we kunnen hergebruiken. Als wij meer verpakkingsplastic, papier, blik, textiel, etensresten en tuinafval apart aanbieden kunnen met dit 'afval' nieuwe producten worden gemaakt. Daarom stapt de gemeente Maassluis over op een andere manier van afval inzamelen. Want hoe minder restafval er overblijft, hoe beter.

Bent u op zoek naar de voorlopige ontwerplocatieplannen van de ondergrondse containers in de Vogelbuurt, Oranjewijk of Feministenbuurt? Scroll naar beneden op deze pagina en kijk bij Downloads.

Grondstof voor nieuwe producten

Een groot deel van ons huisvuil kan nog worden hergebruikt. Zo kan er van verpakkingsplastic nieuw speelgoed worden gemaakt, bio- en gft-afval wordt gebruikt voor biogas en compost en van kartonnen drinkpakken kan behang worden gemaakt. Als we deze grondstof voor nieuwe producten uit ons afval halen, belasten we de aarde een stuk minder. Dus doe mee! Beter afval scheiden. Samen halen we er meer uit. Wat je doet telt!

Eerste stap zet u thuis

Veel Maassluizers scheiden hun afval al zorgvuldig, maar het doel van de nieuwe manier van afval inzamelen is dat we dat met z'n allen gaan doen. In Maassluis wordt jaarlijks, gerekend per inwoner, nog veel restafval aangeboden. Die hoeveelheid ligt zelfs ruim boven het Nederlands gemiddelde. De eerste stap om de hoeveelheid restafval te verminderen zet u thuis. Dat is de plek waar alle bruikbare grondstoffen het makkelijkst gescheiden kunnen worden van de rest van het afval.

Wijk voor wijk

De gemeente Maassluis helpt u om beter afval scheiden zo eenvoudig mogelijk te doen. Daarnaast voert de gemeente wijk voor wijk het nieuwe inzamelen in. Als uw wijk aan de beurt is, ontvangt u een brief van de gemeente met alle informatie. Onderaan deze pagina kunt u bewonersbrieven, flyers en voorlopige locatieplannen downloaden.

Woont u in een laagbouwwoning?

Uw grijze minicontainer wordt opgehaald en u ontvangt een nieuw exemplaar met een oranje deksel. Deze gebruikt u voor verpakkingsplastic, metaal en drinkpakken (pmd). De minicontainer met groene deksel voor bio- en gft-afval heeft u al. Het restafval, dat door de nieuwe manier van afval scheiden fors zou moeten verminderen, brengt u naar een ondergrondse container in de buurt. Hiervoor ontvangt u een afvalpas. Glas, papier/karton, textiel en kleding brengt u, net als nu, naar een milieupark in de wijk of bij een winkelcentrum.

Woont u in een hoogbouwwoning?

Voor bewoners van hoogbouw staan in de directe omgeving van de woning (ondergrondse) containers voor verpakkingsplastic, metaal en drinkpakken (pmd) en voor restafval. Voor restafval ontvangt u een afvalpas. De bestaande gft-containers in beugel worden vervangen door gft-cocons. Glas, papier/karton, textiel en kleding brengt u, net als nu, naar een milieupark in de wijk of bij een winkelcentrum.

Zwaluwstraat (start Vogelbuurt)

De Zwaluwstraat had de primeur om met de nieuwe manier van afval inzamelen kennis te maken. Uit de eerste ervaringen blijkt dat deze bewoners meer grondstoffen uit het afval halen dan in de oude situatie.

Vogelbuurt, Oranjewijk en Feministenbuurt

De volgende fase beslaat de overige straten in de Vogelbuurt, de Oranjewijk en de Feministenbuurt (Woonpark Boonervliet in Sluispolder Oost). De bewonersbrieven zijn inmiddels verspreid met het doel de nieuwe manier van afval scheiden te introduceren.

Inzage voorlopige ontwerplocatieplannen ondergrondse containers
De voorlopige ontwerplocatieplannen en overige van belang zijnde stukken konden van 26 september t/m 7 november 2022 worden ingezien op de diverse plaatsen (op het stadhuis, en via www.officielebekendmakingen.nl). Tijdens de inzage konden schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend.

Alle zienswijzen worden zo spoedig mogelijk gewogen en beoordeeld. U krijgt hiervan nog bericht. Op basis van alle reacties zal het locatieplan wel of niet worden aangepast. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarna een definitief besluit.

Veelgestelde vragen en antwoorden over 'beter afval scheiden'

Elk huishouden heeft afval. Door het afval beter te scheiden kunnen veel grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Zo hoeft er minder restafval te worden verbrand. Dat is goed voor het milieu en het drukt de kosten van afvalverwerking.

Wat is 'beter afval scheiden'?

Maassluis gaat wijk voor wijk over op een nieuwe manier van afvalinzameling. Dat doen we samen. Voor de inwoners betekent dit dat zij hun afval beter moeten scheiden. Het afval dat herbruikbaar is, zoals pmd, gft en papier wordt (aan huis) opgehaald. Het restafval kunt u naar de ondergrondse container in de buurt brengen.

Waarom doet de gemeente dit?

De gemeente Maassluis wil de hoeveelheid restafval aanzienlijk verminderen. Veel afval bestaat nog uit waardevolle grondstoffen die bruikbaar zijn voor nieuwe producten. Met de invoering van 'beter afval scheiden' zetten we een belangrijke stap om het restafval in de gemeente Maassluis fors te verminderen. De gemeente biedt de service om gescheiden waardevolle grondstoffen thuis op te halen en vraagt bewoners zelf hun restafval weg te brengen.

Wanneer gaat er voor mij iets veranderen?

In een deel van de Vogelbuurt worden in oktober/november 2021 ondergrondse containers geplaatst en gaat het 'beter afval scheiden' van start. Zodra uw wijk aan de beurt is, wordt u tijdig geïnformeerd. 

Wat verandert er voor mij? Wat moet ik doen?

Door de nieuwe manier van afvalinzameling maken we u het scheiden van grondstoffen gemakkelijk. Dat doen we door u aan huis te voorzien van aparte containers waarin u pmd en bio-/gft-afval kunt scheiden. De kleine hoeveelheid restafval die overblijft brengt u naar de ondergrondse container in uw wijk. Uit ervaring blijkt dat inwoners gemiddeld 2 x per week naar de ondergrondse restafvalcontainer lopen.

Waar wordt naar gekeken bij het bepalen van een locatie voor een ondergrondse container?

De mogelijke locaties worden aan de uitgangspuntenlink naar pdf bestand getoetst. Niet elke locatie is geschikt voor een ondergrondse container. Er wordt onder andere rekening gehouden met de afstand tussen woning en container. Ook de beschikbare ruimte in de wijk, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond en rolstoeltoegankelijkheid spelen mee. Het veilig kunnen legen van de containers en de bereikbaarheid van de locatie voor de vuilniswagen zijn ook belangrijke factoren. Over de voorlopige locaties ontvangen bewoners een brief met informatie. De bewoners worden uitgenodigd voor een bijeenkomst in de buurt, waar iedereen vragen kan stellen. Bij twijfel over een locatie kan in overleg naar een alternatief worden gezocht.

Hoe zit het met stankoverlast?

Stankoverlast bij ondergrondse containers voor restafval komt amper voor. Als u uw bio- en gft-afval goed scheidt en niet in de ondergrondse container weggooit bij het restafval, dan wordt stankoverlast voorkomen. Daarnaast worden de containers jaarlijks gereinigd.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Door de aanwezigheid van dempers op de containerklep is bij normaal gebruik de geluidsproductie beperkt. De ervaring leert dat deze geluiden verdwijnen in omgevingsgeluid. Het geluid van het legen van de containers is vergelijkbaar met de huidige situatie waarbij de minicontainers worden opgehaald door een vrachtwagen.

Hoe wordt voorkomen dat afval naast de container wordt gezet en de openbare ruimte vervuilt? 

De ervaring leert dat het bij 80% van de containers goed gaat en het netjes blijft rond de container. Wanneer we in een wijk starten met 'beter afval scheiden', communiceren we duidelijk over de 'spelregels' en zien we toe op de naleving van deze regels. De gemeente houdt in de gaten waar er naast containers afval wordt bijgeplaatst. Waar mogelijk worden inwoners actief aangesproken en waar nodig wordt handhaving ingeschakeld.

Hoe vaak wordt de container geleegd? 

In de ondergrondse containers zit de nodige techniek. De containers staan via software in verbinding met Stadsbedrijf. De software registreert hoe vaak de klep opent. Wanneer de container voor 80% vol is, krijgt de planning van Stadsbedrijf een seintje dat de container zo snel mogelijk geleegd moet worden.

Hoe zit het met privacy? Worden op de afvalpas ook persoonsgegevens geregistreerd?

Nee, op de afvalpas worden geen persoonsgegevens geregistreerd.  Met de afvalpas wordt alleen het aantal klepopeningen geregistreerd. Er worden geen overige (en onnodige) gegevens geregistreerd in het kader van privacy.

Waarom kan de huidige minicontainer niet worden aangepast? En is de pmd-container nieuw?

Veel minicontainers die in Maassluis worden gebruikt zijn al behoorlijk oud. Daarom worden ze vervangen. De oude minicontainers voor restafval worden gerecycled tot nieuwe containers.

Mag ik gebruikmaken van een andere ondergrondse container?

Als u gebruik wilt maken van een andere container, bel dan met 14 010, afvalpasnummer en het containernummer van de gewenste container.

Welk afval moet in welke container?

Op de website van Milieu Centraal kunt u lezen welk afval u in welke container moet gooien.

Wat gebeurt er met de milieuparken in wijken en bij winkelcentra?

Deze milieuparken blijven bestaan. De inzameling van glas, papier/karton, plastic, textiel en kleding is onderdeel van 'beter afval scheiden' en blijft ongewijzigd. De milieuparken bij de winkelcentra vindt u hier.

Moeten mindervaliden en ouderen straks ook met hun afval naar de ondergrondse containers? 

De nieuwe regels gelden voor iedereen. Uitgangspunt is dat degene die verantwoordelijk is voor het (laten) doen van boodschappen ook verantwoordelijk is voor het (laten) weggooien van het restafval in de hiervoor bestemde verzamelsystemen. Hierbij is de inzet van mensen in het sociale netwerk van belang. Mochten er mensen in beeld zijn die desondanks toch een mogelijke maatwerkoplossing nodig hebben, dan zal de gemeente met deze mensen in gesprek gaan. 

Kan ik een extra afvalpas aanvragen?

De afvalpas is gekoppeld aan uw adres. Per huishouden verstrekken wij één afvalpas. Het is niet mogelijk om een tweede pas aan te vragen.

Mijn afvalpas geeft een foutmelding bij gebruik. Wat kan ik doen?

Als de afvalpas een foutmelding geeft bij gebruik, neem dan contact op met het klantcontactcentrum van Stadsbedrijf op telefoonnummer 14010. Mocht er een technisch defect zijn, dan wordt de afvalpas kosteloos vervangen.

Mijn afvalpas is gestolen of beschadigd. Wat kan ik doen?

Bent u de afvalpas kwijt (diefstal) of is deze beschadigd? Dan kunt u tegen betaling een nieuwe afvalpas aanvragen op telefoonnummer 14010. Bij het aanvragen van een nieuwe afvalpas, wordt automatisch uw oude afvalpas geblokkeerd.  Zodra de nieuwe afvalpas klaar is, kunt u deze ophalen bij Stadsbedrijf aan de Heldringstraat 6 in Maassluis. Een vervangende afvalpas kost € 15,00. U betaalt dit bedrag wanneer u de nieuwe afvalpas ophaalt.

Waar laat ik de afvalpas als ik ga verhuizen?

De afvalpas is geregistreerd op uw adres en hoort bij de woning. Laat de afvalpas bij verhuizing achter in de woning. De afvalpas werkt alleen bij de ondergrondse containers in de directe omgeving van de woning.

Ik ben verhuisd, maar in de nieuwe woning is geen afvalpas aanwezig. Wat kan ik doen?

Bent u verhuisd en is de afvalpas niet in de nieuwe woning aanwezig? Dan kunt u op vertoon van uw huur- of koopcontract binnen 3 maanden na verhuizing gratis een nieuwe afvalpas aanvragen via telefoonnummer 14010.

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen, dan kunt u deze per e-mail stellen via afvalscheiden@maassluis.nl.