Het nieuwe afvalinzamelingsbeleid van de gemeente Maassluis is op 19 november 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.
Wat betekent dit voor u?

Laagbouw met tuin

Bent u een bewoner van laagbouw (met een tuin)? Dan is het bij de nieuwe manier van afvalinzameling de bedoeling dat afval dat opnieuw gebruikt kan worden bij u thuis wordt opgehaald. Het gaat om afval als plastic, blik en drinkpakken (PMD), groente-, fruit- en tuinafval (gft) en oud papier en karton. Het restafval dat overblijft, brengt u naar een ondergrondse container die op verschillende plekken in uw wijk komen. Als u uw afval goed scheidt, houdt u nog maar een kleine hoeveelheid restafval over.

Hoogbouw of laagbouw zonder tuin

Woont u in een flat, appartement of woning zonder tuin dan brengt u plastic, blik en drinkpakken (PMD), groente-, fruit- en tuinafval (gft) en oud papier en karton naar de ondergrondse containers. Deze staan dichtbij uw flat of appartement. Als deze afvalpunten nu nog niet aanwezig zijn, worden ze geplaatst. De huidige containers voor restafval bij flats en appartementen blijven.

Waarom thuis al afval scheiden?

De hoeveelheid afval die we jaarlijks aanbieden stijgt. Als we doorgaan zoals nu, groeit de afvalberg in Nederland naar 100 miljoen stuks afval per jaar. Ook in Maassluis 'produceren' wij met elkaar heel wat afval. Het gaat om 545 kg per persoon per jaar. Als wij niets doen wordt dit elk jaar meer.

Uw afval wordt grondstof

We gaan afval anders inzamelen omdat in afval heel veel grondstoffen zitten die we opnieuw kunnen gebruiken. Het is zonde om die op de grote hoop te gooien en er niets mee te doen. Glas, papier, plastic, kleding, blik en metalen zijn allemaal opnieuw bruikbaar.

Hoe eerder hoe beter

De kwaliteit van de grondstoffen is beter wanneer u het afval thuis al sorteert. Zo kan er meer van uw afval hergebruikt worden.

Samen besparen we kosten

De laatste jaren zijn de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval flink gestegen. Ook is de Rijksbelasting op afvalinzameling verhoogd. Deze kosten worden via gemeentelijke heffingen rechtstreeks door alle Maassluizers betaald. Deze kosten nemen toe als we ons afval niet op een andere manier gaan inzamelen. Door grondstoffen er vooraf uit te halen neemt de hoeveelheid restafval af. Daarmee kunnen we de stijging van de kosten beperken. Door het aanbieden van minder restafval zorgen wij er dus gezamenlijk voor dat de kosten beheersbaar blijven.

Veel Maassluizers scheiden al afval en brengen het naar de inzamelpunten die er nu al zijn. Blijf dit vooral doen: Wat je doet telt!

Wat en wanneer in 2020?

Onderzoeken en voorbereiden

De komende tijd brengen we in kaart wat nodig is om de nieuwe manier van inzamelen voor heel Maassluis in te voeren. Bijvoorbeeld: welke locaties zijn geschikt om milieuparken te plaatsen (mede afhankelijk van kabels en leidingen)

Leren over de nieuwe manier van inzamelen

Vrijdag 5 juni 2020 is een start gemaakt met de nieuwe manier van inzamelen bij hoogbouw door een milieu-eiland bij de Zwaluwstraat te openen. Bewoners ontvangen een flyer met uitleg en een speciaal afvalbakje om thuis makkelijker grondstoffen te verzamelen. Zij kunnen dagelijks hun grondstoffen en restafval kwijt in de afvalcontainers in het milieu-eiland.
Ook een primeur voor Maassluis is dat bewoners een afvalpas krijgen voor de toegang tot de containers. De gemeente kan op afstand zien hoe vol de containers zijn en wanneer zij geleegd moeten worden. De afvalpas registreert niet (!) hoeveel afval en grondstoffen een bewoner persoonlijk in de containers doet. De afvalpas maakt het voor de gemeente wel mogelijk om voor deze locatie te meten hoeveel afval en grondstoffen bewoners van de Zwaluwstraat in totaal in de bakken doen. Zo kan de gemeente het effect zien van de nieuwe manier van inzamelen bij hoogbouwwoningen.

Bij de laagbouwwoningen in Maassluis is het de bedoeling om thuis afval te scheiden en dat via minicontainers (restafval, papier, plastic/blik en groenafval) aan te bieden. Om te zien hoe dit in de Maassluise praktijk werkt wordt ook voor laagbouw een startproject opgezet.

Van deze beide startprojecten wil de gemeente leren voordat het nieuwe inzamelen in heel Maassluis wordt ingevoerd.

Samen de afvalberg kleiner maken

Later dit jaar wordt in stadsbijeenkomsten besproken wordt hoe we samen de restafvalberg kleiner kunnen maken. Maassluizers, bedrijven en organisaties kunnen daar hun ideeën en initiatieven presenteren. De gemeente legt hier ook uit hoe het nieuwe inzamelen van afval gaat werken.

De stadsbijeenkomsten zijn de start voor een 'Minder restafval' challenge. Op dit moment wordt nog gekeken of dit de 100-100 challenge wordt of een andere actie.

Geleidelijk invoeren per wijk

Bij invoeren laagbouw met tuin

Als het nieuwe afvalinzamelingsbeleid wordt ingevoerd, hebben bewoners van laagbouwwoningen met een tuin vooraf de keuze of zij alleen minicontainers voor gft (een groene bak voor groente-, fruit- en tuinafval) en PMD (een gele bak voor plastic, blik en drinkverpakkingen) willen ontvangen of dat zij ook interesse hebben in een minicontainer voor papier (blauw).

Na een half jaar kunnen bewoners aangeven of zij de gekozen papiercontainer willen behouden of dat zij alsnog een papiercontainer willen ontvangen.

Voor het restafval worden ondergrondse afvalcontainers op centrale plekken in de wijk geplaatst. Tijdens informatiebijeenkomsten is er overleg over de ruimte die er is in de wijk voor ondergrondse afvalcontainers en of er mogelijk samen voor de meeste geschikte locatie kan worden gekozen.

Bij invoeren hoogbouw en laagbouw zonder tuin

Voor bewoners van hoogbouwwoningen en laagbouw zonder tuin worden in de wijk ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor gft (groente-, fruit- en tuinafval), PMD (plastic, blik en drinkverpakkingen), papier en restafval. Ook met bewoners van hoogbouw is tijdens informatiebijeenkomsten vooraf overleg over de ruimte die er in de wijk is voor ondergrondse afvalcontainers en of er mogelijk samen voor de meeste geschikte locatie kan worden gekozen.