Bereikbaarheid Goederenvervoer gemeente Maassluis

Maassluis werkt aan de verbetering van de bereikbaarheid binnen de gemeente. In overleg met de goederenvervoersector en de stadsregio Rotterdam heeft Maassluis alle voor het goederenvervoer relevante informatie overzichtelijk op haar website geplaatst.

Venstertijden

In het centrum van de gemeente Maassluis zijn de volgende straten:

  • de Markt;
  • de Wip;
  • het gedeelte van de Zuidvliet tussen de Nieuwstraat en Anne de Vriesstraat.

Gesloten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers en fietsers. Dit verbod geldt niet tussen ’s-morgens 06:00 uur en ’s-middags 12:00 uur.

Voertuigbeperkingen

Lengtebeperkingen

Maassluis kent, met uitzondering van het vermelde in afdeling 1 van hoofdstuk 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening(externe link) (APV), géén beperkingen voor de lengte van voertuigen anders dan in de Wegenverkeerswet is vastgelegd.

Overige beperkingen

Beperkingen met betrekking tot gewicht, aslast, hoogte en breedte, alsmede vrachtautoverboden zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Afbeelding van tabel overige beperkingen vrachtwagens

Laden en Lossen

Binnen Maassluis zijn bij het winkelcentrum Koningshoek laad- en losplaatsen aanwezig. Tevens is er in de binnenstad op de Zuidvliet, ter hoogte van de Anne de Vriestraat een laad- en losplaats aanwezig van 09:00 uur tot 16:00 uur.

Exceptionele transporten

Voor exceptionele transporten is een ontheffing nodig van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) . De gemeente Maassluis heeft een mandaatregeling met het RDW voor het verlenen van ontheffingen voor exceptionele transporten. Voor transporten die buiten deze mandaatregeling vallen, treedt de RDW in contact met de gemeente. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina bijzonder transport.

Route vrachtverkeer

De Laan 1940-1945, het Havenplein en de Industrieweg tussen het Havenplein en de Maasweg maken deel uit van het kwaliteitsnet goederenvervoer van de stadsregio Rotterdam. Maassluis kent verder geen specifieke routes voor het vrachtverkeer.

Milieuzones

Maassluis heeft geen gebieden die zijn aangewezen als milieuzones.

Parkeren vrachtwagens

In de Algemene Plaatselijke Verordening(externe link) (APV) is vastgelegd dat het parkeren van grote voertuigen (met inbegrip van lading langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter) binnen de gemeente Maassluis verboden is met uitzondering van door het college aangewezen plaatsen. Dit verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08:00 uur tot 18:00 uur. De door het college aangewezen plaatsen waar het parkeren van grote voertuigen is toegestaan zijn:

  • Het parkeerterrein langs de zuidwestelijke zijde van de Industrieweg tussen de Mozartlaan en het Mackayplein;
  • Op het bedrijventerrein Nieuwe Waterweg aan de Noordzee tussen de Thames en de Rode Zee langs de zuidwestelijke zijde van de rijbaan.

Ontheffingen en vergunningen

Voor de venstertijden en voertuigbeperkingen in het kader van de Wegenverkeerswet kan het college ontheffing verlenen. Dit dient u schriftelijk met een motivatie aan te vragen. Voor exceptioneel transport kan de RDW ontheffingen verlenen. Voor het parkeren van grote voertuigen in Maassluis buiten de daarvoor aangewezen plaatsen en perioden kan het college ontheffing verlenen.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is, zonder ontheffing, binnen de gemeente Maassluis verboden met uitzondering van het deel van de Laan 1940-1945 tussen de aansluiting van de A20 en het benzinestation (ca. 100 meter ten zuidwesten van de aansluiting). De route is met borden aangegeven. Indien van deze route moet worden afgeweken dient daarvoor een ontheffing te worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders.

Heeft u gevonden wat u zocht?