Samenvatting

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is, zonder ontheffing, binnen de gemeente Maassluis verboden met uitzondering van het deel van de Laan 1940-1945 tussen de aansluiting van de A20 en het benzinestation (ca. 100 meter ten zuidwesten van de aansluiting). De route is met borden aangegeven. Indien van deze route moet worden afgeweken dient daarvoor een ontheffing te worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders.

Gang van zaken

De gemeente geeft gewoonlijk alleen ontheffing als de risico’s te overzien zijn en de mogelijke schade bij incidenten beperkt. De route gevaarlijke stoffen kunt u hier inzien. Deze is primair bedoelt voor het LPG tankstation aan de Laan 40-45. Andere transporten zonder ontheffing vinden niet plaats. De gemeente handhaaft samen met de inspectie leefomgeving en transport op vervoerders die de regels negeren.

Kosten

29,30 euro

Heeft u gevonden wat u zocht?