De projectlocatie is een talud tussen de Noorddijk en de Geerkade. De locatie was in het verleden bebouwd met woningen, horeca en bedrijfsgebouwen. In de Tweede Wereldoorlog en door reguliere sloop is de bebouwing verdwenen. Om de gaten in de bebouwing van de oude binnenstad te herstellen, is er gekozen voor een herontwikkeling deze locatie.

Door bebouwing op het dijktalud krijgt de oude binnenstad hier weer een mooie stedenbouwkundige afronding, inclusief het zo kenmerkende torentje van 'Dirkzwager'.

Stand van zaken

Rond de zomer van 2020 is gestart met de bouw van de 11 woningen. Inmiddels zijn de woningen aan de straatzijde uit de steigers.
Als de woningen klaar/opgeleverd zijn, wordt ook de omgeving (onder meer het straatwerk) in een nette staat teruggebracht (woonrijp maken). In de week van 18 tot 22 oktober is gestart met het verwijderen van de bestrating. Het opnieuw bestraten begint aan de Geerkade en eindigt aan de Noorddijk. De werkzaamheden duren tot medio december 2021. 
Hierover kunt u meer lezen in de bewonersbrieven van de gemeente van 9 september en oktober 2021 die u hieronder kunt downloaden.

Bewoners in de omgeving van het project worden tijdens de bouwperiode via bewonersbrieven door de ontwikkelaar geïnformeerd.

Meer informatie

Meer informatie over dit project kunt u lezen op de website van de ontwikkelaar.