Het herstel van de kademuur langs de Haven gaat op 3 april van start. Het monumentale deel van ongeveer 60 meter, tussen de Wateringse Sluis en de Zure Vischsteeg, wordt hersteld. De werkzaamheden zullen vlak voor de start van de Furieade op 3 oktober klaar zijn.

Wat gaan we doen?

De oude houten paalfundering is niet sterk genoeg meer om ervoor te zorgen dat er in de toekomst veilig verkeer kan passeren. Daarom worden er nieuwe stalen buispalen aangebracht om de kademuur van een nieuwe fundering te voorzien. Op deze manier wordt de kademuur op een duurzame manier hersteld en blijft het historische karakter behouden. Zodra de muur klaar is, komt er nieuwe bestrating op de weg.

De weg blijft open, behalve tijdens het bestraten. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk via de waterkant uitgevoerd, zodat het verkeer daar zo weinig mogelijk last van heeft. De funderingspalen en wanden worden met trillingsarme technieken in de grond gedrukt

Contact

Heeft u vragen? U kunt deze stellen aan de omgevingsmanager via havenm1@devrieswerkendam.nl of via de projectspecifieke app ‘Herstel kademuur Haven (M1) Maassluis’. U download de app gemakkelijk via de App/Play Store. In de app vindt u informatie over de werkzaamheden en worden regelmatig updates gedeeld over de voortgang en is de actuele planning inzichtelijk.