Samenvatting

Als uw bouwwerk, bedrijfspand, woning, woonkeet of woonwagen niet (meer) voldoet aan de eisen die in o.a. het Bouwbesluit zijn gesteld, dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten de gewenste verbeteringen -binnen een door de gemeente gestelde termijn- aan te brengen, danwel u hiervoor een dwangsom (lees: boete) op te leggen.
 

Voorwaarden

  1. Veiligheid.
  2. Gezondheid.
  3. Bruikbaarheid.
  4. Energiezuinigheid.
  5. Bereikbaarheid.
  6. Duurzaamheid.
  7. Milieu.
  8. Gebruik.
  9. Installaties.

Gang van zaken

De gemeente controleert steekproefgewijs, danwel naar aanleiding van een incident of melding.
Als de gemeente van mening is dat verbeteringen moeten worden aangebracht, dan krijgt u hierover bericht. U krijgt een van te voren vastgestelde tijdslimiet waarbinnen u de veranderingen moet doorvoeren. 

Heeft u gevonden wat u zocht?