Subsidieregeling waterrecreatie 2022

Dit is een oud bericht.

Sinds een aantal jaar heeft de provincie Zuid-Holland een subsidieregeling voor het stimuleren van waterrecreatie. Dit jaar geldt de subsidie ook voor kleine vaartuigen, zoals roeibootjes, kano’s en sups. Zolang de aanschaf bedoeld is voor sociaal-maatschappelijke projecten, is een aanvraag mogelijk.

De provincie Zuid-Holland zet met deze subsidie in op drie strategische speerpunten met betrekking tot waterrecreatie. Het kan gaan om fysieke maatregelen, maar bijvoorbeeld ook om projecten op en aan het vaarnetwerk met regionale betekenis. De regeling geldt voor zowel publieke als private partijen in Zuid-Holland die zich bezighouden met waterrecreatieprojecten.

Het totale subsidiebedrag is € 350.000 waarvan €310.000 beschikbaar is voor de eerdergenoemde soort fysieke projecten. De maximale bijdrage per aanvraag is 50% van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Per aanvraag kan maximaal €40.000 subsidie worden verstrekt. De regeling loopt dit jaar tot en met 30 november 2022.

Meer weten over de voorwaarden en de regelgeving omtrent deze subsidieregeling? Lees dan hier verder: https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/groen-subsidie-2-11-waterrecreatie/.